Kartlegging av flyktningarbeid i norske menigheter

Sommeren 2015 opplevde Norge den sterkeste økningen i antall flyktninger på flere tiår. De ble tatt imot av det norske sivilsamfunnet gjennom en stor og imponerende dugnadsinnsats. Mange menigheter i Den norske kirke deltok. Flere driver fortsatt et viktig integreringsarbeid.

Kirkerådet ønsker å dokumentere innsatsen for å inspirere flere menigheter og også synliggjøre kirkens bidrag i media.

Vi håper skjemaet er raskt og enkelt å svare på. Det er nødvendig at menigheter som ikke har tilbud, også svarer, men da kun på de første tre spørsmålene.

Undersøkelsen ligger i lenken under, svarfristen er 8. september.

Tusen takk for at dere bidrar i dette viktige kartleggingsarbeidet!