Inkluderende menighet - for og med alle

En inkluderende menighet skal være for og med absolutt alle. Mennesker med funksjonsnedsettelser er en samlebetegnelse på alle med spesielle behov, og den deler vi i to kategorier; mennesker med utviklingshemminger og mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser.