Grafisk bruk av visjonsformuleringen

"Mer himmel på jorda" er visjonsformuleringen Kirkemøtet har vedtatt for Den norske kirke (2014). Synliggjøring av visjonsformuleringen er med på å bygge felles identitet.


Visjonsformuleringen "Mer himmel på jorda" kan benyttes som grafisk element på trykksaker og nettsider.

Man skal unngå at visjonsformuleringen tar oppmerksomheten fra logoen. Derfor bør den aldri gjengis i sort, men i en gråtone, eller i hvitt på farget bakgrunn.

Dersom kirkens logo er midtstilt, kan visjonsformuleringen plasseres midtstilt under den. Enten grå på hvit bakgrunn, eller hvit på mørk/grå bakgrunn.

Dette er kun veiledende regler, dersom visjonsformuleringen ikke plasseres i nærheten av Den norske kirkes logo, er den uavhengig av dette størrelsesforholdet, og kan altså være større eller mindre.