Mønster med mening

Mønsteret er et grafisk dekorelement med meningsinnhold. Det kan benyttes som bakgrunn og i dekorflater på trykk og på nett.

De fem symbolene i mønsteret er sentrale for kirken og for kristen tro.

  • Korset - kirkens hovedsymbol, kristen tro.
  • Kornaksene - nattverd, fellesskap, vekst.
  • Døpefonten - dåp, nåde, frelse.
  • Tro, håp og kjærlighet.
  • Duen - Den hellige ånd, fred.

Mønsteret er dekorativt og bidrar til gjenkjennelse og identitet.

Se veiledning i Designmanual for Den norske kirke (pdf)

Originaler til trykk og web lastes ned nedenfor.

Mønsteret skal benyttes i en av kirkens profilfarger. Disse kan ha opacity/gjenomsiktighet fra 100% til 10%. Mønstert fungerer i både positiv og negativ, både fylte og i kontur, og kan brukes som bakgrunn, ramme eller som dekorelement.

Som regel bør det ikke være mer enn 10 symboler pr 10 cm på hver rad.
Anbefalt størrelse er ca 8 symboler pr 10 cm. (Se A4 mønster-mal).

Man kan skråstille mønsteret, men som oftest vil det fungere best vannrett - gjerne med forløpning (gradvis overgang) fra for eksempel 50% til 10% rastertetthet.