Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Bestill trykte utgaver av liturgiene

Om anskaffelse av liturgier for Vigsel og forbønn og for Dåp.

Kirkemøtet vedtok våren 2017 nye liturgier for Vigsel og Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017. Samtidig vedtok Kirkemøtet å videreføre liturgiene for Vigsel og Forbønn fra 2003, i en oppjustert utgave med nye bibeltekster. Disse fire liturgiene er nå utgitt i en egen innbinding på henholdsvis bokmål og nynorsk.

Kirkemøtet i vår vedtok også en revidert dåpsliturgi (2017), som erstatter dåpsliturgiene fra 2011 – både Ordning for dåp i hovedgudstjeneste og Ordning for Dåp i egen gudstjeneste. Disse dåpsliturgiene er trykket på ark som kan settes inn gudstjenestepermen. Forlaget har også utgitt  dåpsliturgiene i et vannfast hefte som inneholder både bokmåls- og nynorskutgaven.

 • Errata
  I førsteopplaget av nynorskutgaven av den reviderte dåpsliturgien er det dessverre noen feil:
  I løse ark på side 3.9 og 3.26 (side 11 og 28 i heftet) skal ordene «ei nådens kjelde» endres til «ei nådekjelde».
  I løse ark på side 3.10 (side 12 i heftet) skal det etter ordene «høyra den krossfeste og oppstadne Jesus Kristus til» føyes til: «og tru på han».
  I løse ark på side 3.28 (side 30 i heftet) skal ordet «til» flyttes slik: «høyra den krossfeste og oppstadne Jesus Kristus til og tru på han.»

Ifølge Regler for liturgisk inventar og utstyr § 18 skal det i en kirke være «tre sett av de liturgiske bøker (for liturg, kirkemusiker og sakristi).» Dette gjelder både for ordningene for Vigsel og forbønn og for Dåp.

 • Vigsels- og forbønnsliturgiene koster kr 255.
  Arkene til dåpsliturgiene koster kr 145. 
  Bestilling skjer til Eide forlags nettbutikk:
  http://eideforlag.no/
  eller ved en epost til ordre@eideforlag.no.  


Husk å oppgi om liturgiene skal være på bokmål eller på nynorsk.

 

Når kommer den liturgiske musikken?
Kirkemøtet vedtok våren 2017 liturgisk musikk for Den norske kirke, som skal brukes i de fleste hovedgudstjenestene.
Hovedserie 2 («den rytmiske serien») ble imidlertid ikke vedtatt, men ble delegert til Kirkerådet for å vedtas der. Denne er fortsatt under behandling. Den liturgiske musikken vil foreligge høsten 2018.


For mer informasjon, kontakt
seksjonsjef Hans Arne Akerø i Kirkerådet,  tlf. 23 08 12 56 eller
avdelingsdirektør Paul Erik Wirgenes i Kirkerådet, tlf. 23 08 12 85.