Liturgier oversatt til andre språk

Foreløpig finnes en del liturgisk materiale på engelsk, tysk og spansk. Flere oversettelser er under arbeid.