Liturgisk musikk og salmesong

Då ny gudstenesteordning tok til å gjelde, første søndag i advent 2011, skulle gudstenestemusikken framleis prøvast ut lokalt, fram til endeleg vedtak i 2017.

Utprøvingstida nærmar seg slutten, og det skal gjerast endeleg vedtak om liturgisk musikk på Kyrkjemøtet i 2017. No har Kyrkjerådet (KR) vedteke tre ulike hovudseriar med liturgisk musikk til bruk i gudstenestene, samt at KR òg gir fleire andre tilrådingar knytt til den liturgiske musikken. Tilrådinga skal ut på høyring, som vil foregå i tida frå siste del av oktober og fram til desember i år. Alle som ønskjer det, kan delta i høyringa, anten med eit fullstendig høyringssvar, eller med ein kort respons.