Kirkemøtet 2018

Praktisk informasjon

Fra:11.4.2018

Til:16.4.2018

Sted:Trondheim

Arrangør:Kirkerådet

Møtet er berammet fra onsdag 11. april kl 12.00 til mandag 16. april kl 17.00. Se kirken.no/km