Mangfold og likebehandling – rammer for den frie kunsten i hellige rom?

Praktisk informasjon

Fra:22.6.2021 - kl.11.00

Til:22.6.2021 - kl.12.00

Sted:Sendes på Kulturytring Drammens nettsider

Arrangør:Kirkerådet, Kulturytring Drammen

Kunstpraksis i kirker og andre gudshus er en ressurs i et flerreligiøst og -kulturelt samfunn. Her synliggjøres at religiøse rom kan være en integrert del av kunst- og kulturfeltet. Utøvende kunstnere og trossamfunn kan sammen bidra til utvikling og nyskapning av morgendagens kunst- og kulturfelt.
 
Kulturloven har som formål å legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet slik at alle kan få mulighet til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk. Dette har stat, fylke og kommune et felles ansvar for at blir realisert.

Regjeringen ønsker et mangfoldig kulturliv. Trossamfunn som aktører og arena for kunst- og kulturopplevelser bidrar til dette. Vi vil ha en samtale om rammene for denne delen av det ønskede mangfoldet.

Kunst- og kulturopplevelser åpnes av erfaringer og innsikt som bare delte møter kan gi. Slike møter mellom kunstverk og menneske kan skje i et hellig rom. Den norske kirke utforsker dette aspektet i mange sammenhenger i sine kunst- og kulturtiltak, men også i samtaler med andre kulturaktører og kunstnere om den frie kunstens ytring relatert til tro- og livserfaringer.
 
Medvirkende:
 
Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynsorganisasjoner
Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke
Hanne Tømta, tidl. teatersjef ved Nationaltheateret
Åslaug Sem-Jacobsen (SP), Familie- og kulturkomiteen på Stortinget
Mehda Zolfaqari, profesjonell forteller
 
----
 
Kulturytring Drammen er Norges første nasjonale arena for kulturpolitikk som skal samle hele det norske kulturlivet i samtaler og debatt om kunst- og kulturpolitikk.

Kulturytring Drammen skal gjennom kunnskapsbaserte og relevante ytringer, debatter og diskusjoner, løfte kunst og kultur som et viktig politikkområde og som utviklingskraft i samfunnet. Programmet består av debatter, paneler, foredrag, samtaler – og ikke minst, kunst og kultur, for hele fagfeltet og for publikum fra hele landet.
 
 
 
Kulturytring Drammen arrangeres av Norsk kulturforum i samarbeid med to hovedsamarbeidspartnere: Drammen kommune og Viken fylkeskommune