Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

For kurstilbydere

Bispemøtet har fra 2014 fått i oppgave fra Kirkedepartementet å ivareta arbeidsgivers ansvar i tilretteleggingen av de nasjonale etter- og videreutdanningskursene for prester.

Bispemøtet leder Sentralt etterutdanningsutvalg som er et partssammensatt drøftingsorgan for EVU-arbeidet, administrerer Kompetansekartet som er nettsted for prestenes søknader om permisjon og kursdeltakelse, og koordinerer kurstilbudet som presenteres gjennom Kompetansekartet (www.kompetansekart.no).

Søknadsfrist for prestenes søknader om permisjon og støtte til deltakelse på kurs er henholdsvis 15. mars og 15. september hvert år. Bispemøtet fastsetter hvilke kurs som skal lyses ut gjennom Kompetansekartet. Prester står fritt til å søke permisjon og refusjon for deltakelse i etter- og videreutdanning som kunngjøres også i andre sammenhenger; men kursene som tilbys gjennom Kompetansekartet må anses som prioriterte fra biskopenes side.

Bispemøtet vedtar kurs for utlysning i Kompetansekartet på grunnlag av fastsatt kompetanseutviklingsplan for prester, og etter rullerende års- og treårsplaner for kursvirksomheten. Læresteder som ønsker konkrete kurstilbud innarbeidet i de nevnte kursplanene, bør presentere planene for disse til bispemøtets sekretariat i god tid: nærmere bestemt før 10. september eller 10. januar i året før oppstartssemesteret for det planlagte kurset (altså kurs med oppstart våren 2017 må meldes senest innen 10. januar 2016). Mal for presentasjon av kursplaner finnes her.

Kompetanseutviklingsplanen sier at videreutdanning som tilbys på nasjonalt plan fortrinnsvis skal knyttes til de etablerte programmene for Erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi, Erfaringsbasert mastergrad i klinisk sjelesorg, eller utgjøre opplegg på tilsvarende faglig nivå. Kursene som tilbys prestene kan være utviklet av lærestedene etter kjennskap til planer og behov i presteskapet, eller i noen tilfelle også ved at Bispemøtet eller et bispedømme foretar en særskilt anskaffelse. 

Representanter for Bispemøtet kan delta i møter med institusjoner etter invitasjon fra disse – for eksempel i RSA for det enkelte lærested, eller i Kompetanserådet som er etablert i samarbeid mellom flere av lærestedene. 

Bispemøtet inviterer også til regelmessige (årlige) møter med kirkefaglige og teologiske lærested for å redegjøre for kompetansebehov og planer, og for å motta innspill til planarbeidet. 

Invitasjon til møtet blir distribuert bredt til læresteder som har teologisk og kirkefaglig kompetanse til å gi undervisning og tildele studiepoeng på mastergradsnivå. Aktuelle institusjoner som ikke har mottatt invitasjon og ønsker å delta eller har spørsmål til kursvirksomheten, bes kontakte bispemøtets sekretariat, epost bispemotet@kirken.no eller telefon 23 08 13 90.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 13 90

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Nettredaktør:
Hege Flo Øfstaas