Kompetanseutviklingsplaner

God kompetanseutvikling skal bidra til personlig inspirasjon og faglig utvikling for den enkelte, og til strategisk utvikling av virksomheten for kirken som helhet. For å oppnå dette, er det utviklet en kompetanseutviklingsplan nasjonalt og for de enkelte bispedømmer.

Planene vil være et hjelpemiddel i planlegging og prioritering av kompetanseutvikling nasjonalt og regionalt.

Nasjonal kompetanseutviklingsplan kan du laste ned her, eller mottas i trykt utgave ved henvendelse til bispemotet@kirken.no 

Kompetanseutviklingsplaner for det enkelte bispedømme finner du her:

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 13 90

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Nettredaktør:
Hege Flo Øfstaas