Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Bispemøtets årbok 2011

Forord

Av biskop Helga Haugland Byfuglien, Bispemøtets preses

Med tilbakeblikk på 2011 fremstår mye av Bispemøtets arbeid med ett fokus: Det handler om menneskeverd.

I 2011 gjorde Bispemøtet mange vedtak knyttet til arbeidet med gudstjenestereformen og salmeboka. Det er viktig for gudstjenestefeiringen i kirken vår at liturgien både er stedegen, fleksibel og involverende. Slik erfares den som hele menighetens hovedsamling i den treenige Guds navn. Gudstjenesten med de ulike liturgiske alternativ gir uttrykk for vår kirkes læregrunnlag. Et stort og inspirerende arbeid kom til et veiskille da Kirkemøtet i 2011 gjorde vedtak om ny gudstjenesteordning.

Innføringen i menighetene er neste og viktig steg i prosessen som fortsetter med entusiasme og hardt arbeid av ulike arbeidslag i kirken.

Fra samlingen om ord og sakrament sendes vi ut for å tjene vår neste.

Det er derfor en dyp sammenheng fra vedtak om gudstjenesten til mange av de sakene som Bispemøtet har arbeidet med i 2011. Det handler om nestekjærlighet og menneskeverd.

Uttalelsen om rettigheter for alle uavhengig av funksjonsevne understreker alle menneskers likeverd. For kirken handler det om å legge til rette for alle og slik bli en hel kirke. Sett i lys av politiske signaler og engasjementet i debatten om tidlig ultralyd, må kirken fortsatt kjempe for menneskeverd og likeverd.

Enkeltmenneskets verdi i fellesskapet ble en sterk erfaring i den dype sorgen som fylte hele vårt folk etter de grusomme hendelsene 22. juli. Fortvilelse, smerte og savn som de nærmeste bar og bærer, ble delt av hele nasjonen, på tvers av tro og livssyn. De ulike gravferdene løftet frem den enkelte. Kirken var kirke i møte med den enkelte og var gjenkjennelig lokalt og nasjonalt.

Rettsaken vil bekrefte at vi er et samfunn som gir rettsvern til alle. Det handler også om menneskeverd.

Asylpolitikken i Norge har møtt mye kritikk, også fra kirken. Mennesker, og særlig barn på flukt, utfordrer oss som verdens rikeste land til å ta imot personer som mener de har behov for beskyttelse.

En underklasse som lever uverdig fordi de ikke har lovlig opphold eller fått behandlet sine saker, utfordrer hele samfunnet. Uttalelsen fra Bispemøtet og deltakelse i den offentlige debatt uttrykker forventing om å la humanitære forhold bidra til at særlig barn på flukt må få lovlig opphold.

Det handler om menneskeverd som kirken alltid må kjempe for. Det handler om rett til liv, solidaritet i klimapolitikken eller motstand mot krenking av minoriteters rettigheter. Vi utfordres stadig av Jesus spørsmål i Lukas 10: Hvem synes dere viste seg som en neste?

En gudstjenestefeirende kirke sendes ut for å være en neste og stå opp for menneskeverdet.

 

Hent årboken her:

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 13 90

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Nettredaktør:
Hege Flo Øfstaas