Om Teologidagene

Hva er Teologidagene?

Målet for Teologidagene er å stimulere et faglig engasjement blant prester og andre teologisk interesserte, å styrke kontakten mellom kirken og forskningsmiljøene, og bidra til at prestene er faglig oppdatert i møte med utvikling innenfor teologi, kirke og samfunn. 

Bispemøtet i samarbeid med MF, TF, VID, Fagforbundet Teologene og Presteforeningen inviterer prester og teologisk interesserte til Teologidagene 2018. Med denne nye satsningen ønsker Bispemøtet og samarbeidspartene å videreutvikle de gode erfaringene fra samarbeidsprosjektet «Reformasjon nå». Vi ønsker å føre videre den tverrfaglige og interfakultære samtalen om teologiske spørsmål knyttet til troens og forkynnelsens innhold. Dette vil skje i en kirkelig og akademisk ramme der fakultetene stiller med sine lærekrefter i samtale med hverandre og med dagens presteskap.

 

 

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 13 90

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Nettredaktør:
Hege Flo Øfstaas