Praktisk informasjon

Teologidagene 2018 avholdes mandag 5. mars til tirsdag 6. mars 2018.
Konferansen finner sted
 på VID vitenskapelige høgskole, Diakonhjemmet.
Adressen er: Diakonveien 18, 0370 Oslo.

NB! Kveldsprogrammet mandag 5. mars, kl. 19.00, finner sted i Gamle festsal, UiO, Karl Johans gate.

Her er kart over hvor VID vitenskapelige høgskole ligger:

 

Pris for deltakelse

Deltakelse på konferansen koster per person kr. 525,- for begge dagene, inkludert lunsj.
Deltakerne må selv sørge for overnatting. 
Betaling til konferansen skjer ved at det blir sendt ut faktura til de påmeldte i hht informasjonen som står i påmeldingskjemaet. For de som er ansatt i Den norske kirke, vil betalingen skje ved internfakturering. 

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen var 1. februar 2018 og vi minner om at påmeldingen er bindende.

Konferansen er nå fulltegnet, men hvis du ønsker å stå på venteliste kan du sende en mail til Helge Nylenna, hn534@kirken.no.

Kontaktinformasjon

Har du noen spørsmål, ta gjerne kontakt med Bispemøtet ved Helge Nylenna på epost: hn534@kirken.no eller telefon 23 08 13 93. 

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 13 90

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Nettredaktør:
Hege Flo Øfstaas