Hvorfor VTP?

Programmet Veien til prestetjeneste er obligatorisk for alle som skal ordineres til tjeneste i Den norske kirke, og er basert på ordinasjonssamlinger (O1, O2 og O3) og stiftspraksis.

Det er biskopene i Den norske kirke som driver VTP i samarbeid med bispedømmerådene, Det teologiske fakultet/Det praktisk-teologiske seminar, Det teologiske menighetsfakultet og Misjonshøgskolen. 

Hensikten med VTP er:

  • å rekruttere, motivere og forberede til ordinasjon og prestetjeneste,

  • å utvide deltakernes kjennskap til Den norske kirke,

  • å gi deltaker og veiledningsbiskop anledning til å bli kjent med hverandre,

  • å gi biskop som skal forestå ordinasjon, grunnlag for å prøve deltakerens skikkethet.


Ordinasjonssamlingene holdes hvert år i uke 25.
For mer informasjon om VTP se også VTP fra A til Å

Hvordan melde seg på VTP?

For å melde deg på VTP fyller du ut et elektronisk innmeldingsskjema. Det er opptak to ganger i året. Du får beskjed på e-post om hvilket bispedømme du har blitt tildelt. Når du er tatt opp i programmet trenger du ikke melde deg på til ordinasjonssamlingene. Bispedømmet du har blitt tildelt, kaller inn til dette det året du har satt opp at du planlegger å gjennomføre O1 og O2.

 


Frist for å melde seg på til VTP-programmet er 
15. februar og 15. september hvert år.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 13 90

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Nettredaktør:
Hege Flo Øfstaas