Veien til vigslet tjeneste

Veien til vigslet tjeneste (VTVT) er et program i regi av biskopene i Den norske kirke, og er obligatorisk for alle som skal vigsles til kantor, kateket eller diakon i kirken. Programmet ønsker å motivere og stimulere til tjeneste i kirken, og gi studenter og biskoper mulighet til å bli kjent.


Hva er VTVT?

VTVT er en samling som går over to eller tre dager og holdes for første gang i uke 25 i 2018. Det er obligatorisk for alle som skal vigsles til diakon, kateket eller kantor i Den norske kirke. Formålet med samlingen er å gi studenter bedre kjennskap til arbeidet i Den norske kirke og det å jobbe tverrfaglig i stab, samt å gi en samtale med biskop.

Program, påmelding og økonomi

VTVT-samlingen i 2018 blir i uke 25. Det vil gis nærmere beskjed når datoene er klare, men samlingen går over to eller tre dager. VTVT-deltagerne vil i første omgang fordeles og samles i region nord. Det vil si at man enten blir tilknyttet Nord-Hålogland, Sør-Hålogaland, Nidaros eller Møre, og ha samtale med dertil hørende biskop. VTVT-samlingen er felles for alle de fire bispedømmene, og vil i 2018 holdes i Bodø.

Bispemøtet utvikler en portal til å melde seg på VTVT, og denne vil være klar tidlig i 2018. Bispedømmene dekker utgifter knyttet til reise og opphold for deltagerne. Bispedømmet man blir tilknyttet til gjennom påmelding vil ta kontakt i forkant av samlingen med nærmere detaljer om program, dekking av utgifter etc.

 

Mer informasjon om VTVT kommer fortløpende

 

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 13 90

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Nettredaktør:
Hege Flo Øfstaas