Kirkemøtet 04.11.2002 - 09.11.2002 Bergen

Saksliste for Kirkemøtet 2002
Saksdokumenter - Saksliste for Kirkemøtet 2002

Tale til Kirkemøtet, ved Kirkerådets leder Gunvor Kongsvik
Saksdokumenter - Tale til Kirkemøtet

Preken ved åpningsgudstjeneste på Kirkemøtet i Bergen, av biskop Per Oskar Kjølaas
Saksdokumenter - Preken ved åpningsgudstjeneste

Helsing til Kyrkjemøtet 2002, ved statsråd Valgerd Svarstad Haugland
Saksdokumenter - Helsing til Kyrkjemøtet

H.M. Kongens tale til Kirkemøtet i Bergen
Saksdokumenter - H.M. Kongens tale

Program for Kirkemøtet 2002
Saksdokumenter - Program for Kirkemøtet 2002

KM 2/02 Valg og oppnevninger - VEDTAK
Vedtak - Valg og oppnevninger

KM 3/02 Årsmelding for de sentralkirkelige råd 2001 - VEDTAK
Vedtak - Årsmelding for de sentralkirkelige råd 2001 - VEDTAK

KM 4/02 Statsbudsjettet 2003 og 2004 - VEDTAK
Vedtak - Statsbudsjettet 2003 og 2004

KM 6/02 Kvalifikasjonskrav for kateket, diakon og kantor - VEDTAK
Vedtak - VEDTAK
Saksdokumenter - Evaluering av kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for kateketer

KM 7/02 Kyrkjemøtet sin forretningsorden - VEDTAK
Vedtak - Kyrkjemøtet sin forretningsorden

KM 8/02 Gravferdsliturgien - VEDTAK
Vedtak - KM 8/02 Gravferdsliturgien - VEDTAK

KM 9/02 Innstillingen fra Kirkerådets Kirke/stat-utvalg - VEDTAK
Vedtak - Innstillingen fra Kirkerådets Kirke/stat-utvalg
Saksdokumenter - Vedlegg 9.1.1/02 Kirke/stat-utvalgets mandat og sammensetning

KM 10/02 Den norske kirke - kirke i Europa - VEDTAK
Saksdokumenter - Saksutredning.doc
Vedtak - Den norske kirke - kirke i Europa

KM 11/02 Opplysningsvesenets fond - Evaluering -Endring av regelverk - VEDTAK
Vedtak - Opplysningsvesenets fond - VEDTAK

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40

Kirkemøtet  2019: 27. mars - 2. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø