Kirkemøtet 08.11.1998 - 13.11.1998 Bergen

Saksdokumentene til Kirkemøtet 1998

Sak KM 2/98: Valg og oppnevninger - saksorientering 
Saksdokumenter - Sak KM 2-98

Sak KM 11/98: Felles tidspunkt for påskefeiring - saksorientering
Saksdokumenter - Sak KM 11-98

Sak KM 3/98: Årsmelding for De sentralkirkelige råd1997 -saksorientering
Saksdokumenter - Sak KM 3-98

Sak KM 10/98: Vigsling av kantorer - saksorientering 
Saksdokumenter - Sak KM 10-98

Sak KM 12/98: Arbeidet med menneskerettar i Den norske kyrkja - saksorientering
Saksdokumenter - Sak KM 12-98

Medlemmer av Kirkemøtet 1998-2002
Saksdokumenter - Medlemmer av Kirkemøtet 1998-2002

Sak KM 9/98: Regelverk vedrørende ordinasjon og tilsetting av prester. Ordinasjon av prester uten teologisk embetseksamen - saksorientering 
Saksdokumenter - Sak KM 9-98

Sak KM 7/98: Særskilde preiketekstar for 2000-2001 - saksorientering
Saksdokumenter - Sak KM 7-98

Sak KM 6/98: Tidfesting av Kyrkjemøtet 2000 
Saksdokumenter - Sak KM 6-98

Sakliste Kirkemøtet 1998
Saksdokumenter - Sakliste Kirkemøtet 1998

Sak KM 13/98: Eutanasi - saksorientering
Saksdokumenter - Sak KM 13-98

Sak KM 5/98: Statsbudsjettet 1999 og 2000 - saksorientering
Saksdokumenter - Sak KM 5-98

Sak KM 4/98: Strategidokument for Den norske kirke 1999-2002 - saksorientering 
Saksdokumenter - Sak KM 4-98

Kirkerådsformann Oddbjørn Evenshaugs tale
Vedlegg - Kirkerådsformann Oddbjørn Evenshaugs tale

Kirkemøtets hovedforedrag
Vedlegg - Kirkemøtets hovedforedrag v/ biskop Gunnar Stålsett

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kirkemøtet  2018: 11. - 16. april  - Trondheim
Kirkemøtet  2019: 27. mars - 2. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40