Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Kirkemøtet 11.04.2013 - 16.04.2013 Kristiansand

Hovedtemaet på Kirkemøtet 2013 var "Folkekirke - Kirkefolk"

 

Programskisse for Kirkemøtet 2013
Vedlegg - Se en foreløpig programskisse her

Sakslisten
Vedlegg - Møtets saksliste

KM 01/13 Innstilling fra protokollkomiteen
Saksdokumenter - Saksfremstillingen

KM 02/13 Valg og oppnevninger
Saksdokumenter - Valg av dirigentskap for møtet
Saksdokumenter - Valg av tellekorps
Saksdokumenter - Valg av komitéledere for møtet
Saksdokumenter - Saksfremstillingen
Vedlegg - Vedlegg 2 - fordeling av saker på komiteer
Vedlegg - Vedlegg 1 - komitefordeling (ny)

KM 03/13 Orienteringssaker
Saksdokumenter - 1. Protokoll fra Ungdommens kirkemøte 2012
Saksdokumenter - 4. Sjømannskirkens årsmelding 2012
Saksdokumenter - 3. Årsrapport fra Bispemøtet m/ protokoller
Saksdokumenter - 6. Tilstandsrapport for Den norske kirke 2012
Saksdokumenter - 7. Religionsdialog og religionssamarbeid i Jerusalem
Saksdokumenter - 5. Årsmelding fra Døvekirkenes fellesråd 2012
Saksdokumenter - 2. Årsrapport 2012 for Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd
Saksdokumenter - 8. Oppnevning til økumeniske organisasjoner
Saksdokumenter - Saksfremstillingen

KM 04/13 Forslag til endringer i kirkeloven
Vedlegg - KM 04.1/13 Høringsbrev fra Kirkerådet 1. oktober 2012
Vedlegg - KM 04.2/13 Høringsnotat fra Kirkerådet 1. oktober 2012
Vedlegg - KM 04.3/13 Høringsskjema
Vedlegg - KM 04.4/13 Bakgrunnsnotat - hentet fra Kirkerådets sak 34/12
Vedlegg - KM 04.5/13 FADs brev til Kirkerådet 11. september 2012
Vedlegg - KM 04.6/13 Sammenfatning av høringen
Saksdokumenter - Saksfremstillingen
Vedlegg - Prop. 78 L - Endringer i kirkeloven
Vedlegg - KM 04.7/13 Kirkerådets brev til FAD 14. desember 2012

KM 05/13 Kirkeordning etter 2013
Vedlegg - KM 05.1/13 Sammendrag refleksjonsprosessen
Vedlegg - KM 05.2/13 Kirkemøtets vedtak om kirkeordning 2002-2012
Saksdokumenter - Saksfremstillingen

KM 06/13 Kyrkje 18 – 30
Saksdokumenter - Saksframstilling

KM 07/13 Velsignelse av hus og hjem
Saksdokumenter - KM 07.1.13 Liturgien på bokmål
Saksdokumenter - KM 07.2.13 Liturgien på nynorsk
Saksdokumenter - Saksfremstillingen

KM 08/13 Skråstola for diakoner
Saksdokumenter - Saksfremstillingen

KM 09/13 Økumeniske generalforsamlinger 2013
Vedlegg - KM 09.1/13 Den norske kirke i den økumeniske bevegelse
Vedlegg - KM 09.2/13 Økumeniske forkortelser
Vedlegg - KM 09.3/13 Unity Statement - Kirkenes verdensråd 2012
Vedlegg - KM 09.4/13 Veien mot en felles visjon - fra Faith and Order kommisjonen 2012
Vedlegg - KM 09 5/13 Kirkenes verdensråd erklæring om misjon /evangelisering 2012 - norsk
Saksdokumenter - Saksfremstillingen

KM 10/13 Valgordninger for de kirkelige valg
Vedlegg - KM 10.1.1/13 Vedlegg til referat fra valgkonsultasjon 1. februar 2013
Vedlegg - KM 10.1/13 Referat fra valgkonsultasjon 1. februar 2013
Saksdokumenter - Saksfremstillingen

KM 11/13 NOU 2013: Det livssynsåpne samfunn – Stålsettutvalget
Saksdokumenter - Saksfremstillingen

KM 12/13 Forsvarlig etisk forvaltning av norske petroleumsressurser og bruk av oljefondet – forslag til uttalelse
Saksdokumenter - Saksfremstillingen
Saksdokumenter - Forslaget til uttalelse

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40

Kirkemøtet  2019: 27. mars - 1. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø