Kirkemøtet 15.11.1999 - 20.11.1999 Trondheim

Saksliste Kirkemøtet 1999
Saksdokumenter - Saksliste Kirkemøtet 1999

Kirkerådsleder Gunvor Kongsviks tale ved åpningen av Kirkemøtet 15. november
Saksdokumenter - Kirkerådsleder Gunvor Kongsviks tale ved åpningen av Kirkemøtet 15

Biskop Gunnar Stålsetts preken ved åpningsgudstjenesten på Kirkemøtet 1999
Saksdokumenter - Biskop Gunnar Stålsetts preken ved åpningsgudstjenesten på Kirkemøtet 1999

Hovedforedrag v/ Jean Vanier: "Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid"
Saksdokumenter - Hovedforedrag v Jean Vanier

Sak KM 2/99 Valg og oppnevninger
Saksdokumenter - Sak KM 2-99

Sak KM 3/99 Årsmelding 1998
Saksdokumenter - Sak KM 3-99

Sak KM 4/99 Statsbudsjettet 2000 og 2001
Saksdokumenter - Sak KM 4-99

Sak KM 5/99 Tidfesting av Kyrkjemøtet 2001
Saksdokumenter - Sak KM 5-99

Sak KM 6/99 Særskilde preiketekstar for kyrkjeåret 2001 og 2002
Saksdokumenter - Sak KM 6-99

Sak KM 7/99 Orienteringssaker
Saksdokumenter - Sak KM 7-99

Sak KM 8/99 Regler om sammensetning av og valg til de døvekirkelige organer, og om formene for deres virksomhet.
Saksdokumenter - Sak KM 8-99

Sak KM 9/99 Retningsliner for dei gudstenestlege funksjonane til kantoren
Saksdokumenter - Sak KM 9-99

Sak KM 10/99 Nærmere regler om ordinasjon og tilsetting av prester som ikke er cand.theol. m.v.
Saksdokumenter - Sak KM 10-99

Sak KM 11/99 Den norske kirke og Leuenberg kirkefellesskapet
Saksdokumenter - Sak KM 11-99

Sak KM 12/99 Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid
Vedtak - Komitemerknader og momenter til oppfølging

Sak KM 13/99 Rapport om det økumeniske tiåret - "Kirker i solidaritet i kvinner"
Saksdokumenter - Sak KM 13-99

Sak KM 14/99 Kirkemøtets myndighet
Saksdokumenter - Sak KM 14-99

Sak KM 15/99 Mindre endringer i regler fastsatt av Kirkemøtet
Saksdokumenter - Sak KM 15-99

Sak KM 16/99 Den norske kirkes økumeniske og internasjonale engasjement i etterkant av generalforsamlingene i Konferansen av Europeiske Kirker (KEK) 1997, Det Lutherske Verdensforbund (LVF) 1997 og Kirkenes Verdensråd (KV) 1998
Saksdokumenter - Sak KM 16-99

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kirkemøtet  2018: 11. - 16. april  - Trondheim
Kirkemøtet  2019: 27. mars - 2. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40