Kirkemøtet 16.11.2009 - 19.11.2009 Tønsberg

Kyrkjemøtet 2009 blei arrangert i Tønsberg 16.-19. november. Møtet sitt hovudtema var henta frå Den 3. trosartikkelen: Eg trur på Den Heilage Ande.

 

Protokoll frå KM 2009
Vedtak - protokoll km 2009.pdf

Sakliste
Saksdokumenter - Forslag_saksliste_KM2009.pdf

KM 1/09 Innstilling frå protokollkomiteen
Saksdokumenter - KM_1_09 Saksorientering
Saksdokumenter - KM_1_1_09 Innstilling

KM 2/09 Valg og oppnevninger
Saksdokumenter - KM_2_2_09 Valg av tellekorps
Saksdokumenter - KM_2_6_09 Oppnevning av nominasjonskomité
Saksdokumenter - KM_2_4_09_oppdatert_1311.doc
Saksdokumenter - KM_2_1_09 Valg av dirigentskap
Saksdokumenter - KM_2_3_09 Valg av komitéledere for møtet
Vedlegg - KM_2_5_1_09 Presentasjon av lederkandidat
Saksdokumenter - KM_2_5_09 Valg av leder for Samisk kirkeråd 2009-2010
Saksdokumenter - KM_2_09 Saksorientering

KM 3/09 Orienteringssaker
Saksdokumenter - KM_3_2_09 Protokoll UKM
Saksdokumenter - KM_3_4_09 Årsmelding Sjømannskirken
Saksdokumenter - KM_3_5_09 Årsmelding Døvekirken
Saksdokumenter - KM_3_6_09 Årsmelding de sentralkirkelige råd
Saksdokumenter - KM_3_7_09 IKT-strategi
Saksdokumenter - KM_3_09 Saksorientering
Vedlegg - KM_3_9_1_09 Message
Saksdokumenter - KM_3_9_09 KEKs generalforsamling
Saksdokumenter - KM_3_3_09 Protokoll Bispemøtet 2009
Saksdokumenter - KM_3_8_09 Orientering om kyrkjevalet 2009
Saksdokumenter - KM_3_1_09_Gudstjenestereformen.pdf

KM 4/09 Plan for trosopplæring
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak
Vedlegg - KM_4_1_1_09 Forslag til plan for trosopplæring
Saksdokumenter - KM_4_1_09 Saksorientering

KM 5/09 Myndig tru - mangfaldige fellesskap. Kyrkje med aldersgruppa 18-30 år
Vedlegg - KM_5_1_1_09 Ressursdokument
Vedlegg - KM_5_1_2_09 Rapport Nord-Hålogaland
Vedlegg - KM_5_1_3_09 Rapport Oslo
Vedlegg - KM_5_1_4_09 Rapport Stavanger
Saksdokumenter - KM_5_1_09 Saksorientering
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

KM 6/09 Regler for valg av Kirkeråd
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak
Vedlegg - KM_6_1_1_09 Forslag til regler
Saksdokumenter - KM_6_1_09 Saksorientering

KM 7/09 Kristne innvandrere og menighetene i Norge
Saksdokumenter - KM_7_1_09 Saksorientering
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

KM 8/09 Styrking av funksjonen som Bispemøtets preses
Saksdokumenter - KM_8_1_3_09 Justert forslag til vedtak
Vedlegg - KM_8_1_4_09 Bispemøtets vedtak
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak
Vedlegg - KM_8_1_1_09 Brev fra KKD
Vedlegg - KM_8_1_2_09 Utredning
Saksdokumenter - KM_8_1_09 Saksorientering

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40

Kirkemøtet  2019: 27. mars - 2. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø