Kirkemøtet 2011

Kirkemøtet 2011 var samlet i Tønsberg 5.- 10. april. Hovedtema for Kirkemøtet 2011 var "Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke i økumenisk kontekst".

Taler og innlegg

Preken ved åpningsgudstjenesten 5. april, v/ Helga Haugland Byfuglien

Fra åpningsmøtet 5. april:
Tale ved Kirkerådets leder, Svein Arne Lindø
Hilsen ved kirkestatsråd, Rigmor Aasrud
Hilsen ved Sametingets president, Egil Olli
Hilsen ved Bispemøtets preses, Helga Haugland Byfuglien.

Orienteringssaker 6. april:
Kirkerådsdirektørens årsmeldings-orientering
Orientering fra Kirkerådets arbeidsgruppe - ny kirkeordning v/ gruppens leder Trond Bakkevig

Kirkemøtets hovedtema Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke 7. april
Innledning ved Harald Hegstad, professor ved Menighetsfakultetet og leder av Teologisk Nemnd:
Å være luthersk er å være økumenisk

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40

Kirkemøtet  2019: 27. mars - 2. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø