Kirkemøtet 2016

Kirkemøtet 2016 ble arrangert i Trondheim 6.-12. april. Her finner du vedtak, manuskripter, bilder og opptak fra plenumsforhandlingene.

Opptak fra plenumssesjonene på Kirkemøtet:

Manuskripter:

Bilder fra Kirkemøtet 2016:

Informasjon om Kirkemøtet 2016:


 

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40

Kirkemøtet  2019: 27. mars - 2. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø