Høringssvar fra menighetsråd

Kirkerådet sendte høringsnotatet "Veivalg for fremtidig kirkeordning" ut på bred høring i februar 2015. Nedenfor finner du høringssvarene fra menighetsråd.