Kirkerådet 11.06.2015 - 12.06.2015

Saker til behandling på møtet i Kirkerådet 11. og 12. juni 2015.

KR 19/15 Orienteringssaker

KR 20/15 Referatsaker

KR 21/15 Strategiplan for likestilling mellom kjønn i Den norske kirke 2015-2023
>> Vedlegg - utkast til strategiplan 2015-2023

KR 22/15 Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker - høring.
>> Høringsnotat
>> Lov om helligdager
>> Uttalelse fra Bispemøtet
>> Uttalelse fra Kirkemøtet
>> Uttalelse fra Kirkerådet

KR 23/15 Organisering av praktisk teologisk utdanning – høring
>> Høringsnotat

KR 24/15 Finansiering av Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep – Tilskudd fra OVF i fremtiden
>> Årsrapport 2014
>> Årsregnskag 2014

KR 25/15 Kateketens og diakonens gudstjenestelige funksjoner
>> Retningslinjer - endringer

KR 26/15 Endringer i regler for valg av Kirkeråd og tilhørende endringer i Kirkemøtets forretningsorden

KR 27/15 Kontrollorgan for Kirkemøtet
>> Rettslig utdrag

KR 28/15 Retningslinjer for prostiråd og prostimøter
>> Regelverk

KR 29/15 Temagudstjenester høsten 2017 til markering av 500 år siden starten av den lutherske reformasjonen (Saken er utsatt)

KR 30/15 Rapport for bruk av midler fra OVF 2014
>> Vedlegg - oversikt over bruk av midler

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00) Telefon: 23 08 12 00

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø