Kirkerådet 11.12.2014 - 12.12.2014

Møtet ble holdt i Kirkens hus i Oslo.

 

Saksliste

KR 50/14 Referatsaker

KR 51/14 Orienteringssaker

KR 52/14 Veivalg for fremtidig kirkeordning
Utkast til høringsnotat

KR 53/14 Statsbudsjettet 2016 - Kirkemøtets tilskuddsforvaltning

KR 54/14 Vigsling og liturgisk drakt for kantor
- Høringssammendrag

KR 55/14 Undervisningstjenesten i Den norske kirke
- Høringssammendrag
- Bispemøtet protokoll sak 32/2014 
- Bispemøtesak 03/2010

KR 56/14 Prinsipper for kirkebygg
Høringsdokument
- Høringssammendrag

KR 57/14 Kirkemøtet 2015 – Program og saksliste
Programskisse

KR 58/14 Regler for bruk av kirkene
Høringssammendrag
Regelverk

KR 59/14 Kirkemøtet 2015-valg (se sak KR 57/14)

KR 60/14 Gudstjenestereform – prosess og evaluering

KR 61/14 Mindre endringer i regelverk vedtatt av Kirkemøtet

KR 62/14 Budsjett 2015 for de sentralkirkelige råd
- Tallbudsjett
- Tildelingsbrev fra Kulturdepartementet

KR 63/14 OVF 2015 – tildelinger fra Kirkerådet

KR 64/14 Statsbudsjettet 2016 – Satsingsområder og ressursbehov for Den norske kirke

KR 65/14 Statsbudsjettet 2015 – oppfølging av Kirkemøtets vedtak – fordeling av tilskuddsmidler.

KR 66/14 Regler for liturgisk inventar og utstyr
Høringssammendrag
- Gjeldende regler

KR 67/14 Regler for bruk av kirkens klokker
Høringssammendrag

KR 68/14 Oppnevning av styret til Norges Kristne Råd 2015-17
- Kandidater

KR 69/14 Oppnevning av medlemmer til Kirkens Nødhjelps representantskap 2015-2019
- Kandidater

KR 70/14 Oppnevning av medlemmer til Sjømannskirkens generalforsamling 2015-2018
- Kandidater

KR 71/14 Oppnevning av medlemmer til Det Norske Bibelselskaps representantskap 2015-2017
- Kandidater

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00) Telefon: 23 08 12 00

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig Nettredaktør: Gunnar Westermoen