Kirkerådet 16.06.2014 - 17.06.2014

Møtet fant sted i Oslo.

Protokollen fra møtet

Vedtak - Hent protokollen her

 

KR 19/14 Referatsaker

Saksdokument - Oversikt over referatsakene

 

KR 20/14 Orienteringssaker

Saksdokument - Oversikt over orienteringssakene

 

KR 21/14 Valg av Kirkerådets nestleder og Arbeidsutvalg 2014-2016

Saksdokument - Saksfremstillingen

 

KR 22/14 Regelverk for godtgjøring til folkevalgte

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedlegg - Forslag til reglement

 

KR 23/14 Prosedyre for sak til Kirkemøtet 2015 om liturgisk musikk og om tidsprogresjonen for evaluering av gudstjenestereformen

Saksdokument - Saksfremstillingen

 

KR 24/14 Særskilte prekentekster for kirkeåret 2015-2016 og kirkeåret 2016-2017

Saksdokument - Saksfremstillingen

 

KR 25/14 Statuttendring Ungdommens Kirkemøte

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedlegg - Søknad om observatørstatus på UKM

 

KR 26/14 Rapportering for bruk av midler fra OVF 2013

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedlegg - Oversikt over midler fra OVF 2013

 

KR 27/14 Oppnevning av representant til Arbeidsgiverutvalget

Saksdokument - Saksfremstillingen

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00) Telefon: 23 08 12 00

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig Nettredaktør: Gunnar Westermoen