Kirkerådet 24.09.2014 - 26.09.2014

Møtet fant sted i Tromsø.

 

 

KR 28/14 Referatsaker
KR 28.1/14 Protokoll fra NKR møte 26.05.2014
KR 28.2/14 Protokoll fra NFG møte 25.08.2014
KR 28.3/14 Protokoll fra MKR møte 9.-11. sept.


KR 29/14 Orienteringssaker
KR 29.1/14 Muntlig orientering fra KR, MKR, SKR og BM
KR 29.2/14 Kompetanseutvikling for prester – høringssvar
KR 29.3/14 Saksdokumenter for UKM 26.-29. september 2014
KR 29.4/14 Høring – endringer i utlendingsforskriften, varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn
KR 29.5/14 Innholdsstrategi for kirken.no
KR 29.6/14 Kommunikasjonsstrategi for Kirkevalget 2015


KR 30/14 Grunnleggende veivalg - kirkeordning
Saksdokument
Vedlegg: Utkast til høringsdokument


KR 31/14 Utprøving av liturgisk musikk
Saksdokument
Brev - veiledning 04.12.2013


KR 32/14 Vigsling og liturgisk drakt for kantor
Saksdokument
Diakontjenesten i kirkens tjenestemønster - BM 03/10
Diakontjenesten i kirkens tjenestemønster - KM 09/11
Høringsnotat


KR 33/14 Undervisningstjenesten i Den norske kirke
Saksdokument
Initasjon til høring 
Høringssammendrag


KR 34/14 Prinsipper for kirkebygg
Saksdokument
Høringsdokument fra Kirkerådet
Oversendelsesbrev fra Kirkerådet
Brev fra KUD


KR 35/14 Regler for bruk av kirkens klokker
Saksdokument


KR 36/14 Kirke og helse
Saksdokument


KR 37/14 Staten og Den norske kirke – et tydelig skille. Høring fra KUD
Saksdokument
Høringsnotat 2. september 2014 Staten og Den norske kirke – et tydelig skille 
Kirkens rettslige forhold, Kirkerådets sekretariats drøfting av Den norske kirkes rettslige handleevne


KR 38/14 Opprettelse av samisk menighet i sørsamisk språkområde – permanent ordning
Saksdokument


KR 39/14 Tilsetting av biskop i Nord-Hålogaland
Saksdokument
Stemmefordeling - kirkelig avstemningsrunde
Regler for tilsetting av biskop
Presentasjon av Hans Arne Akerø
Presentasjon av Herborg Finnset
Presentasjon av Olav Øygard


KR 40/14 Samarbeidsavtale med KA – godkjenning
Saksdokument
Utkast til samarbeidsavtale


KR 41/14 Forskrift om ordning for døvemenigheter og døvepresttjenesten
Saksdokument


KR 42/14 Mål og resultatstyring 2015
Saksdokument


KR 43/14 Høring om oppdatering av retningslinjer for Opplysningsvesenets fond samfunnsbevisste investeringer
Saksdokument


KR 44/14 Regler for liturgisk inventar og utstyr
Saksdokument
Gjeldende regelverk


KR 45/14 Kirkemøtet 2015 – Program og saksliste
Saksdokument


KR 46/14 Lik og likskap – Kirkerådets uttalelse til NOU 2014:2
Saksdokument
Høringsbrev
NOU 2014:2 - Sammendrag og regelendringer


KR 47/14 Mindre justeringer i valgreglene til Kirkevalget 2015
Saksdokument


KR 48/14 Regler for valg av samisk representant til Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet
Saksdokument
Valg av sørsamisk representant til Nidaros bispedømmeråd 2015


KR 49/14 Regler for bruk av kirkene
Saksdokument


KR 50/14 Høring om praktisk teologisk seminar
Saksdokument

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00) Telefon: 23 08 12 00

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø