Kirkerådet 29.01.2015 - 30.01.2015

Møtet ble holdt på Granavolden Gjæstgiveri, Gran.

 

Uttalelse om søndagsåpne butikker 30. januar 2015:
Søndagsåpne butikker - et ideologisk prosjekt

Sakslisten

KR 01/15 Orienteringssaker

KR 02/15 Referatsaker
- Protokoll fra Liturgisk musikkutvalg 5.-6. januar 2015

KR 03/15 Årsplan for de sentralkirkelige råd 2015
- Vedlegg: Resultatmål
- Vedlegg: Mål, indikatorer
- Vedlegg: Visjonsdokument

KR 04/15 Liturgisk musikk
- Vedlegg: Forskningsrapporten «Noe falt i god jord – Den norske kirkes gudstjenestereform sett fra menighetsnivå (KIFO Rapport 2014:2)»

KR 05/15 Forfatningen Den norske kirkes grunnlag

KR 06/15 Klimamelding for Den norske kirke – klimafotavtrykksanalyse og samhandlingsplan for klima miljø og bærekraft 2015-2030
- Vedlegg: Klimameldingen (januar 2015)
- Vedlegg: Klimafotavtrykksanalyse av driftsåret 2012 - Kommunespesifikke resultater, fordelt etter bispedømme og prosti

KR 07/15 Det fremtidige behovet for lovgivning om Den norske kirke – Stortingets rolle i kirkestyret
- Vedlegg: Tekster om kirkelovgivning

KR 08/15 Veivalg for fremtidig kirkeordning.
- Vedlegg: Utkast til Høringsnotat

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00) Telefon: 23 08 12 00

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø