Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Kirkerådets møte 7.-8. desember 2017

Kirkerådets møte holdes i Kirkens hus i Oslo.

 


Sakslisten og dokumentene til møtet:

KR 44/17 Orienteringssaker
KR 44.1/17 Muntlig orientering, KR, MKR, SKR og BM
KR 44.2/17 Høringssvar - forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften
KR 44.3/17 Høringssvar - Endring i utlendingsforskriften og stykkprisforskriften
KR 44.4/17 Veien til vigslet tjeneste
KR 44.5/17 Orientering om status på arbeidet med flyktninger og immigranter
KR 44.6/17 Høringssvar – endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk
KR 44.7/17 Kirkerådets høringsuttalelse til ny personopplysningslov og gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett
KR 44.8/17 Høringssvar til NOU 2017:8 "Særdomstoler på nye områder?"

KR 45/17 Referatsaker
KR 45.1/17 Rapport fra LVFs generalforsamling
KR 45.2/17 Protokoll fra NFG møte 01.09.17
KR 45.3/17 Protokoll fra NKR 14.11.17
KR 45.4/17 Referat fra SMM rådet 28.09.17
KR 45.5/17 Protokoll fra MKR møtet september 2017 inklusive brev sendt DU
KR 45.6/17 Referat fra møte i Kirkerådets arbeidsutvalg 11.10.17
KR 45.7/14 Protokoll fra Kirkerådets arbeidsutvalg 26.10.17
KR 45.8/17 Protokoll fra Kirkerådets arbeidsutvalg 14.11.17
KR 45.9/17 Rapport "Reformasjonsbyen Bergen" (deles ut i møtet)
KR 45.10/17 Protokoll fra UKM 2017

KR 46/17 Høring - forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)
>> Vedlegg: Høringsnotat
>> Vedlegg: Høringsbrev
>> Vedlegg: Vedlegg til høringsnotat

KR 47/17 Tilsetting av ny direktør – utlysningstekst

KR 48/17 Ordning for utpeking av biskoper - 2. gangs behandling

KR 49/17 Særskilte prekentekster 2019/2020 og 2020/2021 etter Bispemøtets vedtak BM 35/17
>> Vedlegg: Særskilte prekentekster i lys av ny gudstjenesteordning

KR 50/17 Rapport og veivalg for Den norske kirkes kultursatsing – 2. gangs behandling

KR 51/17 Kirkerådets sammensetning
>> Vedlegg: Høringen sept.-nov. 2017

KR 52/17 Oppnevning av tre delegater til CPCEs generalforsamling

KR 53/17 Budsjett 2018 for rettssubjektet Den norske kirke og de sentralkirkelige råd

KR 54/17 Statsbudsjettet 2019 – Satsingsområder og ressursbehov for Den norske kirke

KR 55/17 Ansvarlig forvalter – Kirkelige perspektiver på økonomi, etikk og bærekraft
>> Vedlegg: Utredningen

KR 56/17 Forslag på kandidat fra Den norske kirke til styret i KEK 2018-2023

KR 57/17 Årsplan 2018 for De sentralkirkelige rådene
>> Vedlegg: Årsplanen
>> Vedlegg: Resultatmål
>> Vedlegg: Visjonsdokument

KR 58/17 Høringssak – Justeringer av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser
>> Vedlegg: Liturgi

KR 59/17 Kirkemøtet 2018 – program og saksliste
>> Vedlegg: Programskisse

KR 60/17 Vurdering av det årlige tilskuddet til KIFO
>> Vedlegg: Notat fra KIFO
>> Vedlegg: Årsmelding fra KIFO 2016
>> Vedlegg: Tilskuddsbrev til KIFO 2017

KR 61/17 Representasjon KAs landsråd

KR 62/17 Oppnevning til Det Norske Bibelselskaps representantskap 2018-2020

KR 63/17 Bispedømmetilknytning for nye Asker kirkelig fellesråd
>> Vedlegg: Høringsbrev, høringsnotat og høringssvar - Tunsberg
>> Vedlegg: Saksdokument inkludert høringsoppsummering - Tunsberg
>> Vedlegg: Oversendelsesbrev med vedtak - Tunsberg
>> Vedlegg: Høringsbrev, høringsnotat og høringssvar - Oslo
>> Vedlegg: Saksdokument inkludert høringsoppsummering- Oslo
>> Vedlegg: Oversendelsesbrev med vedtak - Oslo

KR 64/17 Fremtidig organisering av Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN)

 

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00) Telefon: 23 08 12 00
Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / Fjern kirken.no fra blokkert.

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"