Profilbilder

Her er bilder fra virksomheten i menighetene. Det anbefales at lokale bilder benyttes i så stor utstrekning som mulig.

Bildene nedenfor kan brukes fritt i forbindelse med Kirkevalget 2015. 
Kilde skal oppgis slik: © Kirkerådet.

Klikk på hvert bilde for å laste ned høyoppløslig jpg-utgave. 

Klikk for å laste ned større utgave Klikk for å laste ned større utgave

Klikk for å laste ned større utgave Klikk for å laste ned større utgave Klikk for å laste ned større utgave
Klikk for å laste ned større utgave Klikk for å laste ned større utgave Klikk for å laste ned større utgave
Klikk for å laste ned større utgave Klikk for å laste ned større utgave Klikk for å laste ned større utgave

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf.: 23 08 12 00
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Web: kirkevalget.no

Kontakt seniorrådgiver Anders Backer-Grøndahl Eide
E-post: ae346@kirken.no
Tlf 23 08 12 57 / 40 40 44 28

Kontakt rådgiver kirkevalg
Margit Aas Onstein
E-post: mo244@kirken.no
Tlf 23 08 12 63