Profileringsmateriell og annonser

Nederst på siden kan du laste ned flyers, plakater og annonseoriginaler.

Klikk for å gå til kandidatlistene

  • trykksak.kirken.no (kategorien Kirkevalget 2015) finner du maler til annonser for kunngjøring av tid og sted for valget og annonse for presentasjon av valgliste. Bokmål og nynorsk.
    • Her er foreslått tekst i annonse for kunngjøring av tid og sted  -  MS Word  -  PDF 

 

Last ned pdf-filer med plakater, annonser og flyers nedenfor - bokmål eller nynorsk

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf.: 23 08 12 00
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Web: kirkevalget.no

Kontakt seniorrådgiver Anders Backer-Grøndahl Eide
E-post: ae346@kirken.no
Tlf 23 08 12 57 / 40 40 44 28

Kontakt rådgiver kirkevalg
Margit Aas Onstein
E-post: mo244@kirken.no
Tlf 23 08 12 63