AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Gyldenløves gate 11, 4611 KRISTIANSAND S 38105120 agder.bdr@kirken.no
Sjå valresultat for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Lista til nominasjonskomiteen

Åpen folkekirke

Lista til nominasjonskomiteen

Nominasjonskomiteens liste er utarbeidet av en nominasjonskomité som er valgt av representanter fra menighetsrådene i de enkelte prostier i Agder og Telemark bispedømme. Listen er opprinnelig satt opp med tanke på kirkepolitisk bredde og god representasjon i forhold til kjønn (minst 40 prosent fra hvert kjønn), geografi og aldersgrupper (minst 20 prosent skal være under 30 år).

1
JAN OLAV OLSEN Stilling: Pensjonist Alder: 65 4993 SUNDEBRU
2
RØNNAUG TORVIK Stilling: Rektor Alder: 59 4754 BYKLE
3
STIAN BERG Stilling: Student Alder: 26 3744 SKIEN
4
SISSEL ANNETTE MARTHINSEN Stilling: Lektor Alder: 44 4550 FARSUND
5
ØIVIND BÅRD BENESTAD Stilling: Inf. konsulent Alder: 61 4620 KRISTIANSAND S
6
EVA MARIE TOKHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 63 3970 LANGESUND
7
THORE WESTERMOEN Stilling: Fylkesvaraordfører Alder: 66 4517 MANDAL
8
REIDUN NESVIK BIRKELAND Stilling: Lærer Alder: 61 4760 BIRKELAND
9
VEGARD HELDAL Stilling: Student Alder: 20 4885 GRIMSTAD
10
JAN INGE TUNGESVIK Stilling: Regiondirektør Alder: 60 4870 FEVIK
11
ANNA KILE Stilling: Sekretær Alder: 27 4634 KRISTIANSAND S
12
KRISTIAN ESPELAND Stilling: Næringsdrivende Alder: 59 3840 SELJORD
13
BRYNHILD BERG Stilling: Pensjonist Alder: 68 4440 TONSTAD
14
INGER NILSEN HOLEN Stilling: Koordinator Alder: 53 4630 KRISTIANSAND S
Last ned røystesetel

Åpen folkekirke

Åpen folkekirke er en organisasjon innen Den norske kirke som bygger på denne kirkens bekjennelse og dens selvforståelse som en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke. Åpen folkekirke vil sikre at Den norske kirke forblir en åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle. Åpen folkekirke vil arbeide for at også likekjønnede par kan gifte seg i kirken.

1
KJETIL DRANGSHOLT Stilling: Overlege Alder: 66 4614 KRISTIANSAND S
2
BERGIT HAUGLAND Stilling: Høgskolelektor Alder: 51 3770 KRAGERØ
3
KAI STEFFEN ØSTENSEN Stilling: Student Alder: 21 4560 VANSE
4
NILS MARTINIUS JUSTVIK Stilling: Førsteamanuensis Alder: 58 4790 LILLESAND
5
KAREN HELENE BØHN MELHUS Stilling: Student Alder: 20 4658 TVEIT
6
ANNE-MARIE WILAND LÆGDENE Stilling: Pensjonist Alder: 77 4631 KRISTIANSAND S
7
PER GUNNAR DISCH Stilling: Førstelektor Alder: 52 3911 PORSGRUNN
8
NAJA AMANDA LYNGE MØRETRØ Stilling: Elev Alder: 19 4620 KRISTIANSAND S
9
PREBEN GRØTTELAND JAKOBSEN Stilling: Underv. inspektør Alder: 29 4480 KVINESDAL
10
GRO WERNØ Stilling: Pensjonist Alder: 63 3718 SKIEN
11
NILS OFSTAD Stilling: Lærer og pensjonist Alder: 66 3717 SKIEN
12
VEGARD BØ BAHUS Stilling: Advokat Alder: 44 4633 KRISTIANSAND S
13
SOLVEIG NORDKVIST Stilling: Pensjonist Alder: 72 4645 NODELAND
14
SOLVEIG BOTNEN EIDE Stilling: Førsteamanuensis Alder: 59 4790 LILLESAND
15
TOR INGE AUREBEKK Stilling: Hovedverneombud Alder: 65 4612 KRISTIANSAND S
16
EMIL OTTO SYVERTSEN Stilling: Pensjonist Alder: 67 4611 KRISTIANSAND S
Last ned røystesetel

Du har røysterett i soknet ditt. Finn ditt sokn i lista nedanfor:

Sokn i AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME