OSLO BISPEDØMME

St.Halvards plass 3, 0192 OSLO 23 30 11 60 oslo.bispedomme@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Åpen folkekirke

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste består av kandidater som er foreslått fra menighetene i Oslo bispedømme. Kandidatene har ulike standpunkter i aktuelle kirkelige saker, og representerer slik det brede mangfoldet i Den norske kirke. Kandidatlisten oppfyller valgreglenes krav om at hvert kjønn være representert ved minst 40 prosent og at minimum 20% av kandidatene skal være under 30 år. Listen har en god geografisk spredning og kandidatenes bakgrunn er variert

1
HARALD HEGSTAD Stilling: Professor Alder: 56 1284 OSLO
2
INGUNN BRITA MOSER Stilling: Rektor Alder: 50 0754 OSLO
3
JOFRID BRENNSÆTER Stilling: Student Alder: 23 0572 OSLO
4
TROND SKARD DOKKA Stilling: Professor emeritus Alder: 69 1177 OSLO
5
INGER JOHANNE AAS Stilling: Daglig leder Alder: 50 0475 OSLO
6
EINAR ØSTERHAGEN Stilling: Student Alder: 23 0583 OSLO
7
AUD JOHANNE KVALBEIN Stilling: Byråd for eldre Alder: 67 1166 OSLO
8
TORUNN SNELTVEDT Stilling: Komm.rådgiver Alder: 61 0367 OSLO
9
HANS MORTEN BRUUN Stilling: Avdelingsleder Alder: 54 1346 GJETTUM
10
HÅVARD SPORASTØYL Stilling: HR-rådgiver Alder: 59 1384 ASKER
11
RANDI MARIE SELMER Stilling: Seniorforsker Alder: 62 0768 OSLO
12
INGVILD HÜRLIMANN-LINDSETH Stilling: Psykolog Alder: 36 0380 OSLO
13
CATHRINE ELISABETH NORDLIE Stilling: Daglig leder Alder: 59 0286 OSLO
14
ANNE-KRISTIN BJERGA BJÅEN Stilling: Direktør Alder: 51 1274 OSLO
15
FREDRIK MIDTTØMME Stilling: Student Alder: 23 0566 OSLO
Last ned stemmeseddel

Åpen folkekirke

Åpen folkekirke vil sikre at Den norske kirke forblir en åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle. Åpen folkekirke vil arbeide for at også likekjønnede par kan gifte seg i kirken. Åpen folkekirke har lagt vekt på at kjønn skal være representert ved minst 40 prosent og at minimum 20% av kandidatene skal være under 30 år. Listen til Åpen folkekirke har en god geografisk spredning og kandidatenes bakgrunn er variert.

1
KRISTIN GUNLEIKSRUD RAAUM Stilling: Generalsekretær Alder: 54 1384 ASKER
2
GARD REALF HAUGERUD SANDAKER-NIELSEN Stilling: Komm.direktør Alder: 37 0551 OSLO
3
ODD EINAR DØRUM Stilling: Pensjonist Alder: 72 0375 OSLO
4
KRISTIN SKJØTSKIFT Stilling: Lærervikar Alder: 26 0561 OSLO
5
JØRGEN FOSS Stilling: Regionkontorleder Alder: 26 0462 OSLO
6
BRITH DYBING Stilling: Psyk. sykepleier Alder: 54 0595 OSLO
7
KNUT LUNDBY Stilling: Professor Alder: 67 1367 SNARØYA
8
ANNE VEITEBERG Stilling: Forlagssjef Alder: 49 0463 OSLO
9
BJØRN ERIK HØVIK SCHJERVERUD Stilling: Seksjonssjef Alder: 56 0963 OSLO
10
KRISTIN BØDTKER WALSTAD Stilling: Bymisjonskoordinator Alder: 41 1396 BILLINGSTAD
11
TRYGVE EILIV WYLLER Stilling: Professor Alder: 65 1163 OSLO
12
BERGE ANDREAS STEINSVÅG Stilling: Spesialrådgiver Alder: 51 0654 OSLO
13
NOEL ANDRÉ BOTTERLI TRÆTNES Stilling: Blomsterdekoratør Alder: 31 0173 OSLO
14
PIRIYANTHY SIVABALACHANDRAN SKARBØ Stilling: Student Alder: 28 1339 VØYENENGA
15
OLAV PERSSON RANES Stilling: IT-konsulent Alder: 26 1178 OSLO
16
ANNE DEAN Stilling: Lærer Alder: 51 0669 OSLO
17
ANDREAS ALEXANDER NORDVANG-SANDVOLD FOSBY Stilling: Student Alder: 26 1088 OSLO
18
INGER MOLVIK Stilling: Seniorrådgiver Alder: 42 0767 OSLO
Last ned stemmeseddel

Du har stemmerett i menigheten din. Finn din menighet i listen nedenfor:

Sokn i OSLO BISPEDØMME