TUNSBERG BISPEDØMMERÅD

Rambergveien 9, 3115 TØNSBERG 33 35 43 00 tunsberg.bdr@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Kandidatliste - Åpen folkekirke i Tunsberg

Nominasjonskomiteens liste

Kandidatlisten er blitt til ved at menighetene har foreslått kandidater og en nominasjonskomite bestående av en representant fra menighetsrådene i hvert prosti har satt sammen kandidatlisten. Kandidatene er valgt ut fra de kriterier som er nedfelt i valgreglene mht. alder, kjønn, geografi og bredde i syn på aktuelle kirkelige spørsmål.

1
INGJERD BREIAN HEDBERG Stilling: Bønneleder Alder: 50 3157 BARKÅKER
2
STEINAR AANSTAD Stilling: Ingeniør Alder: 57 3647 HVITTINGFOSS
3
KARI MARTINE KOLBRÆK ASK Stilling: Ordfører Alder: 66 3350 PRESTFOSS
4
KJELL RUNE WIRGENES Stilling: Sykepleier Alder: 49 3274 LARVIK
5
THOMAS BRATSBERG Stilling: Ettåring Alder: 21 3070 SANDE I VESTFOLD
6
CATHE WIKSÉN FREILEM Stilling: Pensjonist Alder: 68 3045 DRAMMEN
7
ANNE KRISTIN MOEN FRIVOLD Stilling: Opplæringsleder/rådg Alder: 52 3530 RØYSE
8
BIRGER BOLSTAD Stilling: Lektor Alder: 62 3579 TORPO
9
SISSEL DREJER FESTØ Stilling: Enhetsleder Alder: 62 3470 SLEMMESTAD
10
LINE LAPPEGÅRD FURUSETH Stilling: Pedagogisk leder Alder: 47 3124 TØNSBERG
11
JAN KRISTIAN HVERVEN Stilling: Overingeniør/sanger Alder: 37 3044 DRAMMEN
12
ÅSE FREDRIKKE REE AADLAND Stilling: Lærer/journalist Alder: 31 3226 SANDEFJORD
13
ANNE HELENE MANGELRØD GJONE Stilling: Pensjonist Alder: 65 3282 KVELDE
14
ANDREAS NORNES Stilling: Student Alder: 22 3188 HORTEN
15
HANS FRIVOLD Stilling: Pensjonist Alder: 71 3440 RØYKEN
16
BENTE ENGEN ANDERSEN Stilling: Student Alder: 22 3262 LARVIK
Last ned stemmeseddel

Kandidatliste - Åpen folkekirke i Tunsberg

Kandidatlisten har følgende program: Åpen folkekirke vil sikre at Den norske kirke forblir en åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle. Åpen folkekirke vil arbeide for at også likekjønnede par kan gifte seg i kirken.

1
HEIDI NORDKVELDE Stilling: Student Alder: 24 3282 KVELDE
2
TERJE HIRSTI-KVAM Stilling: Pensjonist Alder: 71 3530 RØYSE
3
INGVILD KASLEGARD Stilling: Rådgiver Alder: 40 3570 ÅL
4
LILL TONE GRAHL-JACOBSEN Stilling: Generalsekretær Alder: 55 3014 DRAMMEN
5
ARILD MIKKELSEN Stilling: Pensjonist Alder: 68 3300 HOKKSUND
6
MERETE BEKKESETH BRANDSGÅRD Stilling: Kontaktlærer Alder: 40 3630 RØDBERG
7
SONDRE KARSTAD Stilling: Barne- og ungdomsarb Alder: 21 3244 SANDEFJORD
8
BJØRN EMMANUEL POWLETT FREDRIKSEN Stilling: Selvst. næringsdriv. Alder: 44 3085 HOLMESTRAND
9
MARTA BJØRNØY LALIM Stilling: Spesialarbeider Alder: 29 3413 LIER
10
EVEN GRANBERG Stilling: IT-konsulent Alder: 60 3413 LIER
11
INGEBORG TVETER THORESEN Stilling: Pensjonist Alder: 72 3124 TØNSBERG
12
MORTEN BERTRAND HENRIKSEN Stilling: HR-rådgiver Alder: 54 3440 RØYKEN
13
ELLEN ELISABETH WISLØFF Stilling: Pensjonist Alder: 67 3140 NØTTERØY
14
ELIN STUBBERUD Stilling: Lektor Alder: 51 3018 DRAMMEN
15
CHRISTINE KRÜGER Stilling: Barnehageassistent Alder: 30 3182 HORTEN
16
HELENE BJERKESTRAND Stilling: Adjunkt Alder: 30 3043 DRAMMEN
17
JAN OTTO EEK Stilling: Pensjonist Alder: 71 3057 SOLBERGELVA
Last ned stemmeseddel

Du har stemmerett i menigheten din. Finn din menighet i listen nedenfor:

Sokn i TUNSBERG BISPEDØMMERÅD