NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Haakon VII's gate 5, 9011 TROMSØ 77 60 39 60 nord-haalogaland.bdr@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Åpen Folkekirke

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste er utarbeidet av en nominasjonskomité som er valgt av representanter fra menighetsrådene i de enkelte prostier. Listen har tatt utgangspunkt i kandidater som er foreslått fra menighetsråd, supplert med forslag fra ungdomsrådet og fra nominasjonskomiteens medlemmer. Komiteen har etter beste evne søkt å prioritere kandidatene ut fra det de selv har anført om kompetanse og erfaring, og holdninger til vervet. Utvalg av kandidater og prioriteringer er gjort etter avstemminger i komiteen med alminnelig flertall. Komiteen har videre søkt å etterkomme valgreglenes forutsetning om minst 40 % av begge kjønn, representasjon fra forskjellige distrikter i bispedømmet, en andel på minst 20 % av kandidatene under 30 år, og bredde i kandidatenes syn på aktuelle kirkelige spørsmål.

1
BEATE SØHOLT LUPTON Stilling: Pensjonist Alder: 68 9800 VADSØ
2
CARL FREDRIK GAMST Stilling: Psykolog Alder: 57 9404 HARSTAD
3
ÅSHILD ELIASSEN Stilling: Student Alder: 19 9300 FINNSNES
4
OMMUND EINAR HEGGHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 72 9513 ALTA
5
GUNNHILD MARIE ANDREASSEN Stilling: HR-ansvarlig Alder: 46 9107 KVALØYA
6
TOM GUNNAR ASK Stilling: Personalkonsulent Alder: 55 9334 ØVERBYGD
7
HANS ARNE DAHL Stilling: Pensjonist/klokker Alder: 69 9600 HAMMERFEST
8
JORUNN LUDVIKSEN JERNSLETTEN Stilling: Bonde Alder: 44 9840 VARANGERBOTN
9
SIGRID KARINE PAULSEN Stilling: Fysioterapeut Alder: 26 9020 TROMSDALEN
10
HENRIK MAGNUS KIÆRBECH Stilling: Lege Alder: 37 9513 ALTA
11
HAUK HENRIK JOHNSEN Stilling: Pensjonist Alder: 67 9800 VADSØ
12
ODA HENRIETTE MORTENSEN Stilling: Student Alder: 21 9310 SØRREISA
13
ELISABETH HÅKENRUD Stilling: Ressurspedagog Alder: 41 9518 ALTA
14
OLE FREDRIK BERG Stilling: Montør Alder: 25 9107 KVALØYA
15
ANNE MARIE BAKKEN Stilling: Høgskolelektor Alder: 71 9475 BORKENES
16
ROGER STORM MJELDE Stilling: Prosjektleder IKT Alder: 46 9700 LAKSELV
17
JAN HENNING PETTERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 69 9510 ALTA
18
JORID HJULSTAD JUNTTILA Stilling: Førsteamanuensis Alder: 68 9014 TROMSØ
Last ned stemmeseddel

Åpen Folkekirke

Åpen Folkekirke bygger på Kjærlighetens evangelium og ønsker en kirke som ser på alle som likeverdige uavhengig av kjønn, seksuell orientering, etnisitet, alder og funksjonsevne. Åpen Folkekirke vil arbeide for at likekjønnede par kan vies i kirken, og vi vil motarbeide diskriminering av kvinnelige prester.

1
KAI KROGH Stilling: Psykologspesialist Alder: 67 9008 TROMSØ
2
ANNE PAULA DALHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 66 9046 OTEREN
3
PÅL BLIX-JOHANSEN Stilling: Daglig leder Alder: 52 9600 HAMMERFEST
4
KARI HELENE SKOG Stilling: Daglig leder Alder: 36 9008 TROMSØ
5
CHRISTEL BENEDICTE ERIKSEN Stilling: Overlege Alder: 51 9510 ALTA
6
TONE MERETE PERSEN Stilling: Pedagog, ledelse Alder: 46 9800 VADSØ
7
MARTA HOFSØY Stilling: Student Alder: 23 9010 TROMSØ
8
MICHAEL ANDRE FROSTMO Stilling: Terminalmedarbeider Alder: 21 9610 RYPEFJORD
9
RANDI HELENE OWE Stilling: Lærer Alder: 55 9475 BORKENES
10
JOHANNES TOBIASSEN LANGVATN Stilling: Student Alder: 20 9800 VADSØ
11
HILDA KRISTINE HANSSEN Stilling: Regionkoordinator Alder: 43 9006 TROMSØ
12
BENTE FLOER Stilling: Styrer Alder: 55 9750 HONNINGSVÅG
13
INGRID MARIE HEIENE Stilling: Student Alder: 25 9011 TROMSØ
14
SIGMUND MARTIN NESSET Stilling: Førstebibliotekar Alder: 68 9014 TROMSØ
15
ELIN MYHRE Stilling: Pensjonist Alder: 69 9310 SØRREISA
16
BERNHARD MEYER SÆTRE Stilling: Universitetslektor Alder: 65 9015 TROMSØ
17
STIG RUNE LÆGDENE Stilling: Rektor Alder: 54 9008 TROMSØ
Last ned stemmeseddel

Du har stemmerett i menigheten din. Finn din menighet i listen nedenfor:

Sokn i NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME