DØVES MENIGHET I OSLO OG ØSTLANDET

Fagerborggata 12, 0360 OSLO 23 33 43 20 doves.menighet.oslo@dovekirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

INGRID HOFF BODIN 68 år, Rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 70 stemmer
ERIK LUNDQVIST 57 år, Psyk. sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 68 stemmer
ASTRID TORUNN BØ 52 år, Førstekonsulent
Nominasjonskomiteens liste 67 stemmer
HEGE ROALDSTVEIT LØNNING 42 år, Trosoppl.koordinator
Nominasjonskomiteens liste 63 stemmer
REIDAR BRENDEN 79 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 55 stemmer
BODIL ØSTBERG DAHL 59 år, Miljøarbeider
Nominasjonskomiteens liste 55 stemmer

Varamedlemmer

TRINE HAGEN 58 år, Trygdet
Nominasjonskomiteens liste 55 stemmer
IRMGARD IDA WIATZKA 68 år, Miljøarbeider
Nominasjonskomiteens liste 53 stemmer
KJELL OMAHR MØRK 74 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 52 stemmer
MARIT NALUM MOLUND 67 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 52 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
INGRID HOFF BODIN Stilling: Rådgiver Alder: 65 1820 SPYDEBERG
2
ASTRID TORUNN BØ Stilling: Førstekonsulent Alder: 49 0694 OSLO
3
REIDAR BRENDEN Stilling: Pensjonist Alder: 76 0689 OSLO
4
HEGE ROALDSTVEIT LØNNING Stilling: Trosoppl.koordinator Alder: 39 0590 OSLO
5
ERIK LUNDQVIST Stilling: Psyk. sykepleier Alder: 54 1169 OSLO
6
BODIL ØSTBERG DAHL Stilling: Miljøarbeider Alder: 56 1176 OSLO
7
KJELL OMAHR MØRK Stilling: Pensjonist Alder: 71 0362 OSLO
8
IRMGARD IDA WIATZKA Stilling: Miljøarbeider Alder: 65 1151 OSLO
9
TRINE HAGEN Stilling: Trygdet Alder: 55 0671 OSLO
10
MARIT NALUM MOLUND Stilling: Pensjonist Alder: 64 1354 BÆRUMS VERK