DALEN SOKN

1903 GAN 63 88 67 54 kirken.fet@fet.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ELISABETH RUUD 54 år, Leder - regnskap
Nominasjonskomiteens liste 331 stemmer
TERJE LUNDE RUUD 53 år, Drosjeeier
Nominasjonskomiteens liste 297 stemmer
ÅSMUND DANIELSEN 59 år, Medarbeider Telenor
Nominasjonskomiteens liste 290 stemmer
GRO ELLINOR SLETNER BJØRKLUND 64 år, Sekretær
Nominasjonskomiteens liste 287 stemmer

Varamedlemmer

HEIDI KARLSEN 56 år, Hjemmehjelp
Nominasjonskomiteens liste 260 stemmer
TORILD FINSTAD 56 år, Hjemmehjelp
Nominasjonskomiteens liste 257 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
HEIDI KÅSASTUL Stilling: Hjemmehjelp Alder: 53 1903 GAN
2
TORILD FINSTAD Stilling: Hjemmehjelp Alder: 53 1903 GAN
3
ÅSMUND DANIELSEN Stilling: Medarbeider Telenor Alder: 56 1910 ENEBAKKNESET
4
TERJE LUNDE RUUD Stilling: Drosjeeier Alder: 50 1910 ENEBAKKNESET
5
ELISABETH RUUD Stilling: Leder - regnskap Alder: 51 1910 ENEBAKKNESET
6
GRO ELLINOR SLETNER BJØRKLUND Stilling: Sekretær Alder: 61 1903 GAN