LANGSET SOKN

BREIDABLIKK, 2080 EIDSVOLL 63 96 52 20 kirkekontoret@eidsvoll.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

TERJE WUTTUDAL LARSEN 53 år,
Nominasjonskomiteens liste 431 stemmer
KARI AARBOGH BRUSTAD 52 år,
Nominasjonskomiteens liste 383 stemmer
TORIL MELBY 59 år,
Nominasjonskomiteens liste 377 stemmer
GUNNHILD TORVIK BEKKEDAL 63 år,
Nominasjonskomiteens liste 372 stemmer
LARS ANDERS KALDHUSSÆTER TENOLD 25 år,
Nominasjonskomiteens liste 368 stemmer
MAGNUS JULSRUD AASEN 27 år,
Nominasjonskomiteens liste 368 stemmer

Varamedlemmer

LILLIAN IREN HOLTET 54 år,
Nominasjonskomiteens liste 365 stemmer
VIVI HØISAND AASHEIM 55 år,
Nominasjonskomiteens liste 360 stemmer
HANNE SMÅSTUEN ØRBECK 44 år,
Nominasjonskomiteens liste 352 stemmer
ANITA BROX 62 år,
Nominasjonskomiteens liste 338 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
KARI AARBOGH BRUSTAD Stilling: Alder: 49 2092 MINNESUND
2
TERJE WUTTUDAL LARSEN Stilling: Alder: 50 2092 MINNESUND
3
GUNNHILD TORVIK BEKKEDAL Stilling: Alder: 60 2092 MINNESUND
4
TORIL MELBY HANSEN Stilling: Alder: 56 2092 MINNESUND
5
LARS ANDERS KALDHUSSÆTER TENOLD Stilling: Alder: 22 2080 EIDSVOLL
6
MAGNUS JULSRUD AASEN Stilling: Alder: 24 2092 MINNESUND
7
LILLIAN IREN HOLTET Stilling: Alder: 51 2092 MINNESUND
8
ANITA BROX Stilling: Alder: 59 2092 MINNESUND
9
HANNE SMÅSTUEN ØRBECK Stilling: Alder: 41 2092 MINNESUND
10
VIVI HØISAND AASHEIM Stilling: Alder: 52 2092 MINNESUND