HOLØYDALEN SOKN

2540 TOLGA 62 49 65 93 kirkekontoret@tolga.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

BJØRG STØKKET 66 år,
Nominasjonskomiteens liste 67 stemmer
GUNN HEGE JORDMOEN 41 år,
Nominasjonskomiteens liste 63 stemmer
ANNE MAJ WANGEN SOLHEIM 57 år,
Nominasjonskomiteens liste 63 stemmer
LIV JOHANNE JORDMOEN 60 år,
Nominasjonskomiteens liste 61 stemmer

Varamedlemmer

INGER ANNE PALLIN 72 år,
Nominasjonskomiteens liste 60 stemmer
JAN MAGNE PALLIN 75 år,
Nominasjonskomiteens liste 59 stemmer
SOLRUNN JORDET 61 år,
Nominasjonskomiteens liste 58 stemmer
STIG RUNE ØIEN 64 år,
Nominasjonskomiteens liste 55 stemmer
JON PETTER JORDET 37 år,
Nominasjonskomiteens liste 54 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
GUNN HEGE JORDMOEN Stilling: Alder: 38 2540 TOLGA
2
ANNE MAJ WANGEN SOLHEIM Stilling: Alder: 54 2540 TOLGA
3
JON PETTER JORDET Stilling: Alder: 34 2540 TOLGA
4
INGER ANNE PALLIN Stilling: Alder: 69 2540 TOLGA
5
BJØRG STØKKET Stilling: Alder: 63 2540 TOLGA
6
STIG RUNE ØIEN Stilling: Alder: 61 2544 ØVERSJØDALEN
7
SOLRUNN JORDET Stilling: Alder: 58 2540 TOLGA
8
LIV JOHANNE JORDMOEN Stilling: Alder: 57 2544 ØVERSJØDALEN
9
JAN MAGNE PALLIN Stilling: Alder: 72 2540 TOLGA