OS SOKN

, 2550 OS I ØSTERDALEN 62 47 03 43 kirkekontoret@os.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

INGE RYEN 53 år, Virksomhetsleder
Nominasjonskomiteens liste 378 stemmer
ERLING NYLEND 45 år, Produksjonsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 352 stemmer
SOLRUN MOEN RYEN 49 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 334 stemmer
SIDSEL HOLM 73 år, Kontrolltekniker
Nominasjonskomiteens liste 310 stemmer
TOVE EIREN HUMMELVOLL 54 år, Gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 308 stemmer
LIV SMEDÅSGJELTEN VANGSKÅSEN 60 år, Gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 308 stemmer

Varamedlemmer

BJØRN FRYDENBORG 67 år, Regional næringssjef
Nominasjonskomiteens liste 303 stemmer
INGUNN NESS 54 år, Ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 302 stemmer
PÅL KJELLESVIG DALLØKKEN 46 år, Salgsleder
Nominasjonskomiteens liste 300 stemmer
ANNE GRETE NYMOEN 61 år, Barne-og ungdomsarb
Nominasjonskomiteens liste 299 stemmer
BRITT MARY ODDEN 28 år, Student
Nominasjonskomiteens liste 298 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
INGE RYEN Stilling: Virksomhetsleder Alder: 49 2550 OS I ØSTERDALEN
2
SIDSEL HOLM Stilling: Kontrolltekniker Alder: 69 2550 OS I ØSTERDALEN
3
ERLING NYLEND Stilling: Produksjonsarbeider Alder: 41 2550 OS I ØSTERDALEN
4
TOVE EIREN HUMMELVOLL Stilling: Gårdbruker Alder: 50 2550 OS I ØSTERDALEN
5
SOLRUN MOEN RYEN Stilling: Lærer Alder: 45 2550 OS I ØSTERDALEN
6
BJØRN FRYDENBORG Stilling: Regional næringssjef Alder: 63 2550 OS I ØSTERDALEN
7
LIV SMEDÅSGJELTEN VANGSKÅSEN Stilling: Gårdbruker Alder: 56 2550 OS I ØSTERDALEN
8
JOSTEIN RISE Stilling: Seniorinspektør Alder: 68 2550 OS I ØSTERDALEN
9
INGUNN NESS Stilling: Ingeniør Alder: 50 2550 OS I ØSTERDALEN
10
BJØRN MORTEN GALÅEN Stilling: Lærer Alder: 48 2550 OS I ØSTERDALEN
11
ANNE GRETE NYMOEN Stilling: Barne-og ungdomsarb Alder: 57 2550 OS I ØSTERDALEN
12
PÅL KJELLESVIG DALLØKKEN Stilling: Salgsleder Alder: 42 2550 OS I ØSTERDALEN
13
BRITT MARY ODDEN Stilling: Student Alder: 24 2550 OS I ØSTERDALEN