HEREFOSS SOKN

Nordåsvegen 2, 4760 BIRKELAND 37 28 15 50 gotv@birkenes.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

PETTER ROSS 68 år, kirketjener
Nominasjonskomiteens liste 85 stemmer
SILJE SKALLE LIAN 32 år, trosopplærer
Nominasjonskomiteens liste 76 stemmer
SIV LANDAAS 60 år, kontor/barnehageass.
Nominasjonskomiteens liste 75 stemmer
AUDUN ROSÅSEN 65 år, speditør
Nominasjonskomiteens liste 70 stemmer
RAGNA SYNNØVE BJORNES HOLM 67 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 70 stemmer
JORUNN RAVNÅSEN 58 år, hjemmehjelp
Nominasjonskomiteens liste 68 stemmer

Varamedlemmer

ELISABETH RAVNÅSEN 30 år, hjemmearbeidende
Nominasjonskomiteens liste 66 stemmer
SOLVEIG MARIE ROSS 65 år, hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 63 stemmer
ELSE LIV HEIA 64 år, -
Nominasjonskomiteens liste 61 stemmer
ÅSE BRIT NES BJERVA 61 år, sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 60 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
PETTER ROSS Stilling: kirketjener Alder: 65 4766 HEREFOSS
2
SILJE SKALLE LIAN Stilling: trosopplærer Alder: 29 4766 HEREFOSS
3
AUDUN ROSÅSEN Stilling: speditør Alder: 62 4766 HEREFOSS
4
SIV LANDAAS Stilling: kontor/barnehageass. Alder: 57 4766 HEREFOSS
5
JORUNN RAVNÅSEN Stilling: hjemmehjelp Alder: 55 4760 BIRKELAND
6
SOLVEIG MARIE ROSS Stilling: hjelpepleier Alder: 62 4766 HEREFOSS
7
ELISABETH RAVNÅSEN Stilling: hjemmearbeidende Alder: 27 4766 HEREFOSS
8
RAGNA SYNNØVE BJORNES HOLM Stilling: pensjonist Alder: 64 4766 HEREFOSS
9
ÅSE BRIT NES BJERVA Stilling: sykepleier Alder: 58 4766 HEREFOSS
10
ELSE LIV HEIA Stilling: - Alder: 61 4766 HEREFOSS