GYLAND SOKN

Anna Wahls gate 5, 4400 FLEKKEFJORD 38 32 88 20 kirkekontoret@flekkefjord.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

MONA ENDRESEN TOLLEFSEN 49 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer
SVERRE NORLEIF HJELLESET 66 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 146 stemmer
MARIANNE AASE 65 år, Ikke oppgitt
Supplerende kandidat 138 stemmer
TORBJØRN NORMANN DUNSÆD 76 år, Ikke oppgitt
Supplerende kandidat 129 stemmer
ROLF EINAR HUUS 39 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 127 stemmer
TURID TESAKER BELLAND 55 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 124 stemmer

Varamedlemmer

ROALD KONGEVOLD 48 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 124 stemmer
GUNNHILD LID WIBORG 72 år, Ikke oppgitt
Supplerende kandidat 123 stemmer
ARNE LEON HJELLESET 64 år, Ikke oppgitt
Supplerende kandidat 108 stemmer
AGNAR MANDIUS KLUNGLAND 67 år,
Tilføyd valgbar person 2 stemmer
ODDVARD GALDAL 69 år,
Tilføyd valgbar person 1 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
SVERRE NORLEIF HJELLESET Stilling: Ikke oppgitt Alder: 63 4436 GYLAND
2
MONA ENDRESEN TOLLEFSEN Stilling: Ikke oppgitt Alder: 46 4436 GYLAND
3
TURID TESAKER BELLAND Stilling: Ikke oppgitt Alder: 52 4400 FLEKKEFJORD
4
ROLF EINAR HUUS Stilling: Ikke oppgitt Alder: 36 4400 FLEKKEFJORD
5
ROALD KONGEVOLD Stilling: Ikke oppgitt Alder: 45 4436 GYLAND

Supplerende kandidater

MARIANNE AASE Stilling: Ikke oppgitt Alder: 62 4436 GYLAND
GUNNHILD LID WIBORG Stilling: Ikke oppgitt Alder: 69 4436 GYLAND
ARNE LEON HJELLESET Stilling: Ikke oppgitt Alder: 61 4436 GYLAND
TORBJØRN NORMANN DUNSÆD Stilling: Ikke oppgitt Alder: 73 4436 GYLAND