GYLAND SOKN

4400 FLEKKEFJORD 38 32 88 20 kirkekontoret@flekkefjord.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

MONA ENDRESEN TOLLEFSEN 50 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer
SVERRE NORLEIF HJELLESET 67 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 146 stemmer
MARIANNE AASE 66 år, Ikke oppgitt
Supplerende kandidat 138 stemmer
TORBJØRN NORMANN DUNSÆD 77 år, Ikke oppgitt
Supplerende kandidat 129 stemmer
ROLF EINAR HUUS 40 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 127 stemmer
TURID TESAKER BELLAND 56 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 124 stemmer

Varamedlemmer

ROALD KONGEVOLD 49 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 124 stemmer
GUNNHILD LID WIBORG 73 år, Ikke oppgitt
Supplerende kandidat 123 stemmer
ARNE LEON HJELLESET 65 år, Ikke oppgitt
Supplerende kandidat 108 stemmer
AGNAR MANDIUS KLUNGLAND 68 år,
Tilføyd valgbar person 2 stemmer
ODDVARD GALDAL 70 år,
Tilføyd valgbar person 1 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
SVERRE NORLEIF HJELLESET Stilling: Ikke oppgitt Alder: 63 4436 GYLAND
2
MONA ENDRESEN TOLLEFSEN Stilling: Ikke oppgitt Alder: 46 4436 GYLAND
3
TURID TESAKER BELLAND Stilling: Ikke oppgitt Alder: 52 4400 FLEKKEFJORD
4
ROLF EINAR HUUS Stilling: Ikke oppgitt Alder: 36 4400 FLEKKEFJORD
5
ROALD KONGEVOLD Stilling: Ikke oppgitt Alder: 45 4436 GYLAND

Supplerende kandidater

MARIANNE AASE Stilling: Ikke oppgitt Alder: 62 4436 GYLAND
GUNNHILD LID WIBORG Stilling: Ikke oppgitt Alder: 69 4436 GYLAND
ARNE LEON HJELLESET Stilling: Ikke oppgitt Alder: 61 4436 GYLAND
TORBJØRN NORMANN DUNSÆD Stilling: Ikke oppgitt Alder: 73 4436 GYLAND