GRINDHEIM SOKN

4529 BYREMO 38 28 20 15 gunn.elise.helle@audnedal.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

LISE FINSETH LØLAND 34 år, hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 244 stemmer
VIGDIS FINSETH 63 år, hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 243 stemmer
RAGNHILD MARGRETHE HUSEBY SOLÅS 51 år, lærer
Nominasjonskomiteens liste 236 stemmer
LIV VASLAND 62 år, bonde
Nominasjonskomiteens liste 231 stemmer
TROND FLOTTORP 49 år, rørlegger
Nominasjonskomiteens liste 224 stemmer
JOHN ØYDNA 57 år, bonde
Nominasjonskomiteens liste 216 stemmer

Varamedlemmer

VIGDIS SÆTRE KOPPEN 52 år, legesekretær
Nominasjonskomiteens liste 207 stemmer
KARI UNNI WARREN 75 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 207 stemmer
KARI TORBJØRG LIAN 76 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 200 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
LIV VASLAND Stilling: bonde Alder: 59 4529 BYREMO
2
TROND FLOTTORP Stilling: rørlegger Alder: 46 4528 KOLLUNGTVEIT
3
RAGNHILD MARGRETHE HUSEBY SOLÅS Stilling: lærer Alder: 48 4528 KOLLUNGTVEIT
4
LISE FINSETH LØLAND Stilling: hjelpepleier Alder: 31 4529 BYREMO
5
JOHN ØYDNA Stilling: bonde Alder: 54 4529 BYREMO
6
VIGDIS SÆTRE KOPPEN Stilling: legesekretær Alder: 49 4528 KOLLUNGTVEIT
7
VIGDIS FINSETH Stilling: hjelpepleier Alder: 60 4529 BYREMO
8
KARI TORBJØRG LIAN Stilling: pensjonist Alder: 73 4525 KONSMO
9
KARI UNNI WARREN Stilling: pensjonist Alder: 72 4528 KOLLUNGTVEIT