SIRDAL SOKN

4440 TONSTAD 38371600 post@sirdal.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

TOR ARNE LILAND 54 år, Byggmeister
Lista til nominasjonskomiteen 356 røyster
INGUNN BERSTAD TONSTAD 57 år, Sjukepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 345 røyster
HANNE BIRGITTE FODSTAD 74 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 332 røyster
AUD INGRID LØLAND FIDJELAND 73 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 328 røyster
MAY BENTE ØKSENDAL OUSDAL 35 år, Sjukepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 318 røyster
GUNNLAUG SELAND 66 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 294 røyster

Varamedlemer

EINAR SAMSLÅTT 28 år, Bonde
Lista til nominasjonskomiteen 293 røyster
GERD ÅSHILD UELAND 23 år, Lærling
Lista til nominasjonskomiteen 293 røyster
MARI HALVORSEN 75 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 280 røyster
TURID SKREGELI 79 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 273 røyster
ERLING SKAAR 64 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 269 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
INGUNN BERSTAD TONSTAD Stilling: Sjukepleiar Alder: 53 4440 TONSTAD
2
TOR ARNE LILAND Stilling: Byggmeister Alder: 50 4440 TONSTAD
3
AUD INGRID LØLAND FIDJELAND Stilling: Pensjonist Alder: 69 4443 TJØRHOM
4
EINAR SAMSLÅTT Stilling: Bonde Alder: 24 4440 TONSTAD
5
GERD ÅSHILD UELAND Stilling: Lærling Alder: 19 4347 LYE
6
HANNE BIRGITTE FODSTAD Stilling: Pensjonist Alder: 70 4440 TONSTAD
7
MARI HALVORSEN Stilling: Pensjonist Alder: 71 4440 TONSTAD
8
MAY BENTE ØKSENDAL OUSDAL Stilling: Sjukepleiar Alder: 31 4440 TONSTAD
9
TURID SKREGELI Stilling: Pensjonist Alder: 75 4440 TONSTAD
10
ERLING SKAAR Stilling: Lærar Alder: 60 4440 TONSTAD
11
GUNNLAUG SELAND Stilling: Lærar Alder: 62 4440 TONSTAD