BORE SOKN

Kleppevarden 2, 4352 KLEPPE 51789555 kontor@klepp-kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

HANS VOLL 69 år, Yster
Nominasjonskomiteens liste 466 stemmer
NICOLAI HOMME 65 år, Statsaut.revisor
Nominasjonskomiteens liste 459 stemmer
ELIN ANITA GARPESTAD 52 år, Sekretær
Nominasjonskomiteens liste 456 stemmer
KJERSTI MELING BERGE 57 år, Sosionom/uføretrygda
Nominasjonskomiteens liste 434 stemmer
JENS KÅRE BORE STOKKA 44 år, Agronom/ bonde
Nominasjonskomiteens liste 421 stemmer
ARVID KARSTEN KASPERSEN 52 år, Dagleg leiar
Nominasjonskomiteens liste 406 stemmer

Varamedlemmer

MARIT FISKETJØN HØIE 33 år, Adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 402 stemmer
DAGFINN STEINNES 41 år, it-ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 394 stemmer
BORGHILD MARIE EDVARDSEN FRIESTAD 71 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 364 stemmer
KARI TORUNN LAUVSNES HODNE 59 år, Sosionom/barnevernst
Nominasjonskomiteens liste 360 stemmer
JØRN SØMME 65 år, Tømmermann
Nominasjonskomiteens liste 357 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
NICOLAI HOMME Stilling: Statsaut.revisor Alder: 62 4352 KLEPPE
2
ELIN ANITA GARPESTAD Stilling: Sekretær Alder: 49 4352 KLEPPE
3
HANS VOLL Stilling: Yster Alder: 66 4354 VOLL
4
KJERSTI MELING BERGE Stilling: Sosionom/uføretrygda Alder: 54 4352 KLEPPE
5
JENS KÅRE BORE STOKKA Stilling: Agronom/ bonde Alder: 41 4352 KLEPPE
6
MARIT FISKETJØN HØIE Stilling: Adjunkt Alder: 30 4352 KLEPPE
7
DAGFINN STEINNES Stilling: it-ingeniør Alder: 38 4352 KLEPPE
8
ARVID KARSTEN KASPERSEN Stilling: Dagleg leiar Alder: 49 4352 KLEPPE
9
KARI TORUNN LAUVSNES HODNE Stilling: Sosionom/barnevernst Alder: 56 4352 KLEPPE
10
BORGHILD MARIE EDVARDSEN FRIESTAD Stilling: Pensjonist Alder: 68 4352 KLEPPE
11
JØRN SØMME Stilling: Tømmermann Alder: 62 4352 KLEPPE