SJERNARØY SOKN

Kyrkjekontoret, 4160 FINNØY 51 71 03 36 kyrkja@finnoy.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

KARI HIDLE 54 år, Gardbrukar
Lista til nominasjonskomiteen 174 røyster
ÅSA MARIT LILLEDAL SINNES 56 år, Fabrikksjef
Lista til nominasjonskomiteen 159 røyster
TERJER HIDLE 53 år, Gardbrukar
Lista til nominasjonskomiteen 152 røyster
EIVIND NORHEIM 37 år, Gardbrukar
Lista til nominasjonskomiteen 152 røyster
ELSE NORHEIM 59 år, Matros
Lista til nominasjonskomiteen 150 røyster
SISSEL HAAVIK VADLA 57 år, Driftskoordinator
Lista til nominasjonskomiteen 138 røyster

Varamedlemer

TORILL TALGØ 61 år, Førskulelærar
Lista til nominasjonskomiteen 131 røyster
BENNY TYSDAL HELGELAND 68 år, Husmor
Lista til nominasjonskomiteen 129 røyster
KARI KRISTINE NORHEIM 31 år, Butikkmedarbeider
Lista til nominasjonskomiteen 120 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
ÅSA MARIT LILLEDAL SINNES Stilling: Fabrikksjef Alder: 53 4187 OMBO
2
BENNY TYSDAL HELGELAND Stilling: Husmor Alder: 65 4170 SJERNARØY
3
KARI HIDLE Stilling: Gardbrukar Alder: 51 4173 NORD-HIDLE
4
TERJER HIDLE Stilling: Gardbrukar Alder: 50 4173 NORD-HIDLE
5
EIVIND NORHEIM Stilling: Gardbrukar Alder: 34 4170 SJERNARØY
6
KARI KRISTINE NORHEIM Stilling: Butikkmedarbeider Alder: 28 4170 SJERNARØY
7
ELSE NORHEIM Stilling: Matros Alder: 56 4170 SJERNARØY
8
SISSEL HAAVIK VADLA Stilling: Driftskoordinator Alder: 54 4170 SJERNARØY
9
TORILL TALGØ Stilling: Førskulelærar Alder: 58 4170 SJERNARØY