RENNESØY SOKN

Seljebakken 1, 4150 RENNESØY 51 72 02 10 kirkevergen@rennesoy.kyrkja.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

HÅVARD HELGØY 39 år, Lærar
Nominasjonskomiteens liste 377 stemmer
THERESE SØRBØ 35 år, Førskolelærar
Nominasjonskomiteens liste 371 stemmer
THOR STRANDENÆS 69 år, Professor emeritus
Nominasjonskomiteens liste 367 stemmer
ANNE MARIE SYDNES HELLAND 69 år, Pensjonert lærar
Nominasjonskomiteens liste 337 stemmer
VIGDIS ROGNØY FOSSÅSKARET 71 år, Pensjonert rektor
Nominasjonskomiteens liste 324 stemmer
MARTA ELISABET ÅTLAND FØRSVOLL 69 år, Pensjonert rådgivar
Nominasjonskomiteens liste 321 stemmer

Varamedlemmer

BÅRD OVE PEDERSEN 54 år, Utbygg./ bered.sjef
Nominasjonskomiteens liste 320 stemmer
ANETTE HELGEVOLD 34 år, Prosjektleiar
Nominasjonskomiteens liste 308 stemmer
ÅSMUND FLØYSVIK 25 år, Logistikk operatør
Nominasjonskomiteens liste 301 stemmer
ERLING HAUGVALDSTAD 55 år, Gardbrukar
Nominasjonskomiteens liste 299 stemmer
INGER JOHANNE BJERGA 50 år, Sjukepleiar
Nominasjonskomiteens liste 296 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
HÅVARD HELGØY Stilling: Lærar Alder: 36 4150 RENNESØY
2
THERESE SØRBØ Stilling: Førskolelærar Alder: 32 4150 RENNESØY
3
BÅRD OVE PEDERSEN Stilling: Utbygg./ bered.sjef Alder: 51 4150 RENNESØY
4
ANETTE HELGEVOLD Stilling: Prosjektleiar Alder: 31 4150 RENNESØY
5
THOR STRANDENÆS Stilling: Professor emeritus Alder: 66 4150 RENNESØY
6
ERLING HAUGVALDSTAD Stilling: Gardbrukar Alder: 52 4150 RENNESØY
7
ÅSMUND FLØYSVIK Stilling: Logistikk operatør Alder: 22 4150 RENNESØY
8
INGER JOHANNE BJERGA Stilling: Sjukepleiar Alder: 47 4150 RENNESØY
9
MARTA ELISABET ÅTLAND FØRSVOLL Stilling: Pensjonert rådgivar Alder: 66 4150 RENNESØY
10
VIGDIS ROGNØY FOSSÅSKARET Stilling: Pensjonert rektor Alder: 68 4150 RENNESØY
11
ANNE MARIE SYDNES HELLAND Stilling: Pensjonert lærar Alder: 66 4150 RENNESØY