BRUVIK SOKN

5285 BRUVIK 56 19 22 80 kyrkje@osteroy.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

WENCHE FISKESETH 72 år,
Lista til nominasjonskomiteen 111 røyster
ANNE KRISTINE MAHLE VIKNE 56 år,
Lista til nominasjonskomiteen 99 røyster
ERLING DAGMUND BRUVIK 71 år, Kandidat
Lista til nominasjonskomiteen 98 røyster
MAGNE ROALD VIKNE 64 år, Kandidat
Lista til nominasjonskomiteen 95 røyster
OTTO MO 63 år,
Lista til nominasjonskomiteen 94 røyster
ELIANE MO 36 år, Kandidat
Lista til nominasjonskomiteen 93 røyster

Varamedlemer

RENATE VIK 37 år, Kandidat
Lista til nominasjonskomiteen 89 røyster
JON SØLVE LØTVEIT 43 år, Kandidat
Lista til nominasjonskomiteen 87 røyster
KARIN MJELDE HJELVIK 53 år, Kandidat
Lista til nominasjonskomiteen 86 røyster
AINA SOLBERG 50 år, Kandidat
Lista til nominasjonskomiteen 85 røyster
OLE JOHAN STEINER 83 år, Kandidat
Lista til nominasjonskomiteen 77 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
WENCHE FISKESETH Stilling: Alder: 69 5285 BRUVIK
2
OTTO MO Stilling: Alder: 60 5281 VALESTRANDSFOSSEN
3
ANNE KRISTINE MAHLE VIKNE Stilling: Alder: 53 5285 BRUVIK
4
ERLING DAGMUND BRUVIK Stilling: Kandidat Alder: 68 5285 BRUVIK
5
KARIN HJELVIK Stilling: Kandidat Alder: 50 5285 BRUVIK
6
MAGNE ROALD VIKNE Stilling: Kandidat Alder: 61 5285 BRUVIK
7
AINA SOLBERG Stilling: Kandidat Alder: 47 5285 BRUVIK
8
OLE JOHAN STEINER Stilling: Kandidat Alder: 80 5285 BRUVIK
9
RENATE VIK Stilling: Kandidat Alder: 34 5285 BRUVIK
10
JON SØLVE LØTVEIT Stilling: Kandidat Alder: 40 5285 BRUVIK
11
ELIANE MO Stilling: Kandidat Alder: 33 5285 BRUVIK