KOLSTAD SOKN

7078 SAUPSTAD 90 98 64 90 post.kolstad@kirken.trondheim.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

LENE BYE LORENTZEN 47 år, Førstekonsulent
Nominasjonskomiteens liste 809 stemmer
CHRISTINA ANGELICA MONSVOLL 23 år, Student
Nominasjonskomiteens liste 795 stemmer
SOLAUG TRØAN ELLEFSEN 24 år, Student
Nominasjonskomiteens liste 791 stemmer
RUNAR MARTIN WALDERHAUG 57 år, Seniorkonsulent
Nominasjonskomiteens liste 782 stemmer
HELGE HARSVIK 73 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 743 stemmer
ROLF PER GISKEØDEGÅRD 75 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 737 stemmer
LAURITZ LØFALL 38 år, Kirketjener/renhold
Nominasjonskomiteens liste 729 stemmer
ROBERT DITLEV JOHANSEN 84 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 715 stemmer

Varamedlemmer

BODIL HOVEN AKUFFO 59 år, Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 713 stemmer
SIGRUN KRISTINE HELLE 61 år, Hjemmeværende
Nominasjonskomiteens liste 707 stemmer
GUNNAR AADNE SOLBAKKEN 72 år, Pensjonist
Supplerende kandidat 707 stemmer
HANNE ELISABETH JYSTAD 59 år, Saksbehandler
Nominasjonskomiteens liste 706 stemmer
INGER JOHANNA OBERREITER JYSTAD 85 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 695 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
RUNAR MARTIN WALDERHAUG Stilling: Seniorkonsulent Alder: 54 7098 SAUPSTAD
2
LENE BYE LORENTZEN Stilling: Førstekonsulent Alder: 44 7097 SAUPSTAD
3
ROLF PER GISKEØDEGÅRD Stilling: Pensjonist Alder: 72 7099 FLATÅSEN
4
CHRISTINA ANGELICA MONSVOLL Stilling: Student Alder: 20 7079 FLATÅSEN
5
SOLAUG TRØAN ELLEFSEN Stilling: Student Alder: 21 7097 SAUPSTAD
6
HELGE HARSVIK Stilling: Pensjonist Alder: 70 7099 FLATÅSEN
7
LAURITZ LØFALL Stilling: Kirketjener/renhold Alder: 35 7078 SAUPSTAD
8
HANNE ELISABETH JYSTAD Stilling: Saksbehandler Alder: 56 7097 SAUPSTAD
9
SIGRUN KRISTINE HELLE Stilling: Hjemmeværende Alder: 58 7078 SAUPSTAD
10
ROBERT JOHANSEN Stilling: Pensjonist Alder: 81 7079 FLATÅSEN
11
BODIL HOVEN AKUFFO Stilling: Hjelpepleier Alder: 56 7097 SAUPSTAD
12
INGER JOHANNA OBERREITER JYSTAD Stilling: Pensjonist Alder: 82 7097 SAUPSTAD

Supplerende kandidater

GUNNAR AADNE SOLBAKKEN Stilling: Pensjonist Alder: 69 7097 SAUPSTAD